kunstbus
Dit artikel is 05-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

leenwoord

Een leenwoord is een woord dat door een taal is ontleend aan een andere taal, zoals bijvoorbeeld ├╝berhaupt uit het Duits of bureau uit het Frans.

Het Nederlands bezit veel leenwoorden, die soms niet meer als zodanig worden herkend. Zo is het woord kelder van oorsprong een Latijns woord ("cellarium"). In het Groot Leenwoordenboek van Van Dale worden 28.000 Nederlandse woorden beschreven, afkomstig uit zo'n 28 andere talen of taalfamilies.

Leenwoorden moeten niet verward worden met barbarismen. Al zien veel mensen moderne leenwoorden uit het Engels wel als zodanig (zie: anglicisme). Grappig is, wat dat betreft, het advies om het Engelse woord label te vervangen door het woord etiket, een van oorsprong Frans leenwoord.

De term leenwoord is enigszins misleidend, indien men het verkeerd opvat: het is niet geleend maar ontleend.

Soms vindt ontlening plaats, gevolgd door ontlening in omgekeerde richting:
. Het Frans ontleende boulevard ("brede weg") aan het Nederlandse bolwerk ("verdedigingswerk"). Vervolgens nam het Nederlands boulevard weer over uit het Frans.
. Het Frans ontleende mannequin ("model") aan het Nederlandse manneken (vroeg Vlaams, "paspop") Vervolgens nam het Nederlands mannequin weer over uit het Frans.
. Het Engels ontleende trawler (een soort schip) waarschijnlijk aan een Middelnederlands woord dat nog verwant is met ons treiler, maar wij hebben trawler in het Nederlands overgenomen.
. Het Middelnederlands heeft het woord droge geleend aan het Frans, daar werd het drogue, het Engels heeft daar weer drug van gemaakt en dat woord gebruikt men ook in het tegenwoordige Nederlands.

Het radicaal afkeuren van alle leenworden is een vorm van taalpurisme.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.