kunstbus
Dit artikel is 04-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lettrisme

Vooral een franse beweging sedert 1940

Isidore Isou
De Roemeens-Franse dichter Isidore Isou werd geboren in 1925 in Roemenië. Hij emigreerde in 1945 naar Frankrijk. Isou was - voor anderen hem volgden - als radicale avant-gardist de oprichter en het enige lid van een verbaal agressieve beweging die hij het "lettrisme" noemde.

Voor zijn poëtische ontboezemingen gebruikt Isou tekens, getallen en niet-Westerse, gecalligrafeerde letters. Als basis van zijn in 1946 opgerichte "actiegroep" gebruikte Isou zijn theoretische werk "La dictature lettriste". Volgens Isou was er een poëtische evolutie gaande van Baudelaire tot Tzara met een voortdurende uitdieping en reduktie van het poëtische materiaal van de zin tot het woord, van het woord tot het foneem, van het foneem tot de lettergreep en tot de alfabetische letter. Het "lettrisme" stelde voor om enkel nog die letter te gebruiken als enig materiaal voor een poëzie gebaseerd op de melodische schoonheid van alfabetische kombinaties.

Andere kunstenaars van het lettrisme waren o.a. Gil Wolman, Maurice Lemaître en François Dufrêne. De lettristen verklaarden het woord dood en leerden dat alle poëzie, maar ook schilderkunst, muziek, filosofie en wetenschap geboren was uit de letter en het teken. Isou en de lettristen schreven talrijke klankgedichten en waren ook belangrijk voor de ontwikkeling van de grafische poëzie ("hypergraphy").

Het lettrisme had ook een grote invloed op het latere situationisme (Guy Debord) en de slogans, pamfletten en graffiti van de studentenrevolte in mei '68.

Websites:
. users.telenet.be/stichtinglogos
. papierenman.blogspot.com


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.