kunstbus
Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

lijdende-vorm

Het gezegde van een zin in de lijdende vorm (ook wel passieve vorm genoemd) wordt gevormd met het hulpwerkwoord worden en een zogenaamd passief deelwoord.

In een passieve zin duidt het grammaticale onderwerp niet de handelende persoon aan, maar de zelfstandigheid die in de corresponderende actieve zin de functie van lijdend voorwerp vervult (het logische lijdend voorwerp).

Een passief deelwoord heeft dezelfde vorm als een voltooid deelwoord. Het werkwoord zijn is in passieve zinnen geen hulpwerkwoord van de lijdende vorm, maar een hulpwerkwoord van tijd waarbij het verzwegen voltooid deelwoord geworden kan worden aangevuld. Voorbeelden:
(1) Kinderen die vragen, worden overgeslagen.
(2) Wie niet weg is, is gezien.

Bron: subject (onderwerp) ondergeschikt wordt gemaakt aan het object. Het oorspronkelijke subject van de bedrijvende zin wordt dan in de lijdende zin soms helemaal weggelaten als de betekenis duidelijk genoeg is, en in andere gevallen wordt het vervangen door een bepaling met door, ook wel het handelend voorwerp geheten. De lijdende vorm onderscheidt zich aldus van de bedrijvende vorm.

Het gezegde in de lijdende vorm wordt gevormd met het hulpwerkwoord 'worden' en een voltooid deelwoord. Voorbeeld:
. Dit boek wordt veel gelezen.
De bijbehorende actieve constructie zou kunnen zijn: 'Men leest dit boek veel'.

De bedrijvende vorm 'Hij schreef dat artikel' wordt in de lijdende vorm: 'Dat artikel werd (door hem) geschreven.'

In de spreektaal, vooral in informele situaties, wordt de lijdende vorm niet zo vaak gebruikt vanwege het enigszins stijve karakter ervan. In formele schrijftaal daarentegen komt de lijdende vorm veelvuldig voor.

De benamingen in het Latijn zijn passivum en activum.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijdende_vorm

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 4.