kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Literatuur

literatuur / literair

De literatuur (v.)
1 het geheel van de schriftelijke overlevering van een volk of een tijd => letteren, letterkunde, schone letteren
2 al wat over een bepaald vak of onderwerp geschreven is

De literatuurgeschiedenis (v.):
1 geschiedenis van de of van een literatuur
2 boek over de geschiedenis van een literatuur

De literatuurlijst: lijst van titels van boeken en artikelen over een bepaald onderwerp

Het literatuuronderzoek: onderzoek naar bestaande literatuur over een onderwerp of uit een periode

Het literatuuroverzicht: overzicht van de boeken of geschriften over een bepaald onderwerp

De literatuurprijs (m.): letterkundige prijs

De literatuurstudie (v.)
1 het bestuderen van de letterkunde
2 onderzoek over de literatuur van een bepaald onderwerp

De literatuurverwijzing (v.): verwijzing naar te raadplegen of geraadpleegde literatuur

De literatuurwetenschap (v.): wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van literaire producten

literair (bn.): behorend tot, betrekking hebbend op de literatuur => letterkundig; <=> aliterair
literair-historisch (bn.): betrekking hebbend op, uit een oogpunt van literatuurgeschiedenis

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 45.