kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Literatuur

literatuur / literair

De literatuur (v.)
1 het geheel van de schriftelijke overlevering van een volk of een tijd => letteren, letterkunde, schone letteren
2 al wat over een bepaald vak of onderwerp geschreven is

De literatuurgeschiedenis (v.):
1 geschiedenis van de of van een literatuur
2 boek over de geschiedenis van een literatuur

De literatuurlijst: lijst van titels van boeken en artikelen over een bepaald onderwerp

Het literatuuronderzoek: onderzoek naar bestaande literatuur over een onderwerp of uit een periode

Het literatuuroverzicht: overzicht van de boeken of geschriften over een bepaald onderwerp

De literatuurprijs (m.): letterkundige prijs

De literatuurstudie (v.)
1 het bestuderen van de letterkunde
2 onderzoek over de literatuur van een bepaald onderwerp

De literatuurverwijzing (v.): verwijzing naar te raadplegen of geraadpleegde literatuur

De literatuurwetenschap (v.): wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van literaire producten

literair (bn.): behorend tot, betrekking hebbend op de literatuur => letterkundig; <=> aliterair
literair-historisch (bn.): betrekking hebbend op, uit een oogpunt van literatuurgeschiedenis


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 89.