kunstbus
Dit artikel is 25-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Machtspreuk

Machtspreuk / Dooddoener

De machtspreuk == alles afdoende waarheid.
De dooddoener (m) == nietszeggend, waardeloos argument waarmee een discussie wordt afgekapt

Een dooddoener (of machtspreuk) is een nietszeggend argument dat een gesprek van het onderwerp afbrengt, waardoor een verdere gedachtewisseling wordt afgesneden. Een dooddoener kan bij een gesprek ook gebruikt worden om de gesprekspartner subtiel te waarschuwen dat deze lang genoeg aan het woord is geweest.
Enkele voorbeelden:
. Waarom? Daarom!
. Assen ligt in Drenthe, niet in Overijssel.
. Als de hemel valt zijn we allemaal dood.
. Als, als, als, as is verbrande turf.
. Je weet niet hoe het voelt om arm te zijn.
. Bij de discussie over de vraag of en in hoeverre bij terrorismebestrijding aan individuele vrijheden getornd mag worden: Als je niets te verbergen hebt, dan heb je niets te vrezen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Dooddoener_%28stijlfiguur%29.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 592.