kunstbus
Dit artikel is 21-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Marcel Proustgeboren 10 juli 1871, gestorven 18 november 1922, Frans schrijver.

Leven
Proust stamde uit een welgsetelde burgerfamilie. Hij volgde reeds vlug zijn passionele interesse voor literatuur, kunst en filosofie. Na studies aan de École des Sciences Politiques en de Sorbonne werkte hij eerst als literatuurcriticus en essayist vooraleer hij zich aan de dichtkunst wijdde. Reeds in zijn kinderjaren leed Proust aan een zware astma-aandoening, waaraan hij stierf toen hij 51 jaar oud was.

Werk
Proust's belangrijkste dichtwerk is de meerdelige romancyclus "A la recherche du temps perdu" (1913-1927), waarvan een groot deel postuum is verschenen. Daarin vormen gevoelens, zoals jaloezie en liefde evenals dromen en verbeelding, de stof die in de verhouding van menselijk bestaan en tijd op een poëtische manier binnendringen. De ongewilde herinnering onder invloed van de menselijke verbeeldingskracht wordt daarbij als mogelijkheid gezien om de discrepanties tussen het ik en de wereld te overwinnen en zo zichzelf te kunnen vinden.

Naast zijn dichtwerk heeft Proust vooral aan de uitwerking van een levenspoëtiek gewerkt, waarin hij zich verzet tegen de heersende opvattingen van het realisme en het positivisme en opkwam voor een poëtisch-hermeneutische opvatting van kunst en literatuur (tegen Saint-Beuve, 1908-1910).

Proust's werk heeft grote invloed uitgeoefend op de literatuur van de Moderne Tijd (o.a. Samuel Beckett, Vladimir Nabokov) .

Verdere werken: "Du côté de chez Swann" (roman 1913), "Jean Santeuil" (romanfragment, postuum 1952).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.