kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Mario Luzi

Mario Luzi (1914)

Mario Luzi (Castello bij Florence, 1914), een van de grote Italiaanse dichters uit de twintigste eeuw,

Meermaals bekroond in Italië, ontving hij in 1991 als tweede in een indrukwekkende reeks literaire namen de Europese Literatuurprijs (Aristeion) voor de bundel Frasi e incisi di un canto salutare uit 1990.

Ook in kringen van de Nobelprijs dook zijn kandidatuur geregeld op. Naast dichtwerk staan op naam van Luzi toneelwerken, scheppend proza, essays over poëzie en studies over auteurs als Mauriac en Mallarmé. Hij vertaalde bovendien werk van o.m. Coleridge, Shakespeare en Racine.

Tussen zijn poëtisch debuut La Barca (1935) en zijn bundel Opus florentinum (2000) liggen een vijftiental bundels, zowat 1200 bladzijden in de derde druk van zijn verzameld dichtwerk (Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 1998).

Luzi's poëzie evolueert van een hermetische en symbolistische schriftuur naar een grotere betrokkenheid op de werkelijkheid. Niet zonder tragische ondertoon omwille van de voortdurende metamorfose van de wereld en de beperktheid van het menselijk bestaan, probeert de dichter zijn verlangen naar een zingevende eenheid te verzoenen met de noodzaak de wereld in haar verscheurdheid te aanvaarden. De religieuze dimensie, die bij Luzi nooit afwezig is, wordt heel sterk en uitgesproken vanaf de bundel Per il battesimo dei nostri frammenti (1985).

In De aardse en hemelse tocht van Simone Martini (1994), een hoogtepunt in het werk van Mario Luzi, laat de dichter de gothische schilder, die eigenlijk te Avignon overleed in 1344, de terugreis maken naar zijn vaderstad met steeds zijn Maestà voor ogen, die hij in het Palazzo Pubblico van Siena schilderde. De terugreis is één grote zoektocht naar de betekenis van kunst op de breuklijn van de tijd. Nostalgie en verlangen, vooruitgang en terugkeer naar de steeds vernieuwende bron is het spanningsveld waarbinnen de bundel zich beweegt. Ook in het fragment, waarin Simone met zijn gevolg even halt houdt in het Florence van de ontluikende Renaissance, komt deze spanning tot uiting. Voor de Toscaan Luzi, wiens leven zich steeds heeft bewogen tussen Florence en Siena en die in de twee steden respectievelijk de burgerlijke cultuur en de spirituele dimensie bewondert, is de figuur van de schilder Martini zijn alter ego.

In opdracht van Paus Johannes Paulus II schreef hij in 1999 La Passione voor de kruisweg bij het Colosseum op Goede Vrijdag. Deze krachtige meditatieve tekst laat de eenzame Christus aan het woord. Jezus treedt erin op als enige protagonist. In een ononderbroken monoloog spreekt Hij op de weg naar Golgota zijn liefde voor de wereld uit, ondanks ontgoocheling en angst. Christus is voor Luzi de Zoon die in de Vader blijft geloven en van daaruit voor de mensen opkomt en hen weer in beweging brengt. La Passione is een bijzonder oorspronkelijke kruisweg zonder theatraliteit, een diepgravende poëtische catechese, geschikt voor individuele lezing of liturgisch gebruik.

Bron: Patrick Lateur

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.