kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Marnix Gijsen

De Vilvoordse beeldhouwer Rik Poot maakte een bronzen borstbeeld van hem.

Marnix Gijsen (Antwerpen, 20 oktober 1899 - Lubbeek, 29 september 1984) was een Vlaamse schrijver. Zijn echte naam was Jan-Albert Goris. Zijn pseudoniem verwijst naar Marnix van Sint Aldegonde en de achternaam van zijn moeder, Gijsen.

Hij werd streng katholiek opgevoed, en promoveerde in 1925 aan de Katholieke Universiteit van Leuven tot doctor in de geschiedkundige en zedenkundige wetenschappen en zette zijn studies verder voort in Freiburg, Parijs (Sorbonne) en Londen (London School of Economics).

Van 1928 tot 1933 was hij ambtenaar bij het gemeentebestuur van Antwerpen. Hij was o.m. kabinetschef van de burgemeester. Vervolgens was hij werkzaam bij de rijksadministratie te Brussel van 1934 tot 1939. Van 1939 tot 1941 was hij Commissaris-Generaal voor Toerisme.

Daarna verbleef hij te New York tot 1964 als Belgisch Commissaris voor Informatie en was bovendien gevolmachtigd minister. Als "De Stem uit Amerika" verzorgde hij in die periode een wekelijks radiopraatje op zaterdagavond.

Marnix Gijsen begon zijn letterkundige carrière als dichter bij de expressionistische groep rond het literair tijdschrift Ruimte. Zijn belangrijkste gedicht is "Loflitanie van de H. Franciscus van Assisië" (1920). In die periode had hij o.m. contacten met Paul van Ostaijen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog brak hij met de geloofs- en morele waarden waarmee hij was opgegroeid en nam een stoïcijnse levenshouding aan.

Zijn werk werd vele malen bekroond, met de Belgische Staatsprijs in 1959 en 1969 en de Prijs der Nederlandse Letteren in 1974. In 1975 werd de schrijver in de adelstand verheven.

Hij ligt begraven op het Schoonselhof te Antwerpen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Marnix_Gijsen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.