kunstbus
Dit artikel is 16-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Metafoor

Me-ta-foor (de metafoor, metaforen) overdrachtelijke uitdrukking (soms: Metafora)

Een vergelijkingsbeeldspraak waarbij op grond van een impliciet gemaakte vergelijking het beeld volledig in de plaats van het object komt. Anders gezegd: een stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld.

Overgenomen van het Griekse metaf├┤ra (overdracht van betekenis).

Overdrachtelijk (bijvoeglijk naamwoord; overdrachtelijkheid) == figuurlijk, oneigenlijk

Een metafoor is te omschrijven als een vergelijking waarbij alleen het beeld wordt genoemd en het verbeelde is weggelaten. In een metafoor wordt het te vergelijken object vervangen door het beeld. Een voorbeeld kan dit wellicht verhelderen: 'het pak appelsap was als een fata morgana. De fata morgana werd snel leeggedronken'. Let erop dat in de tweede zin het begrip 'pak appelsap' compleet is vervangen door de 'fata morgana'.

Voorbeelden:
De mens is een wolf. Hier wordt de metafoor gebruikt als een afkorting van de parallelle vergelijking "De mens is ALS een wolf".
'De dood komt als een dief in de nacht.' (Wanneer een 'als'-vergelijking zeer breed wordt uitgewerkt, spreekt men van een homerische vergelijking.)
'Verlate dan de ziel haar vleeschelijke woning' (J.C. Bloem), waarbij de 'vleeschelijke woning' een metafoor is van het lichaam.
In Het is hier een stal!, wordt stal gebruikt in de zin van onbewoonbaar, vies, enzovoorts.
Onze heilige koeien zouden eens wat minder benzine moeten drinken.

Zie ook allegorie, antropomorfiseren, reïficatie, metonym en synesthesie.

Metafora
De verzamelnaam voor overdrachtelijke stijlfiguur, berustend op overeenkomst.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 890.