kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Metoniem

metonym (Beeldspraak)

(de me-to-ny-mia) metoniem, metonymia, metonymie.
Metonymia zijn samen met de metafora onderdeel van de familie van overdrachtelijke stijlvormen, ook wel tropen genoemd.

Stijlfiguur waarbij in plaats van het bedoelde iets anders genoemd wordt, op grond van een bepaalde betrekking die tussen beide bestaat.
Anders gezegd: Stijlfiguur waarbij een zaak wordt benoemd bij iets waarmee het geen overeenkomst maar wel een relatie heeft.
In plaats van een voorwerp wordt iets anders genoemd: niet op grond van een overeenkomst zoals bij de metafoor maar vanwege een andere verbinding die tussen beide bestaat.

Voorbeelden:
Op de gladde ijzers reed Ard voort het materiaal en het voorwerp dat van dat materiaal is gemaakt.
Ik lust nog wel een kop het voorwerp dat iets bevat en de inhoud. (bedoeld is de inhoud van het kopje)
De mooiste Willink hangt in Arnhem de maker en het gemaakte.
Nederland verloor met 2-1 het geheel en het onderdeel (bedoeld is het team van Nederlandse spelers).
Even de neuzen tellen

Er zijn er zes soorten metonymia:
1. Producent i.p.v. product;
2. Deel i.p.v. geheel;
3. Geheel i.p.v. deel;
4. Verpakking i.p.v. inhoud;
5. Plaats van herkomst i.p.v. product;
6. Materiaal i.p.v. voorwerp.

metonymisch: als, van de aard, op de wijze van een metonymia.


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 1216.