kunstbus
Dit artikel is 27-02-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

metoniem

Metonym of naamsverwisseling.

(beeldspraak)

(de me-to-ny-mia)(zelfstandig naamwoord) metoniem, metonymia, metonymie.

Metonymisch: als, van de aard, op de wijze van een metonymia.

Stijlfiguur waarbij in plaats van het bedoelde of voorwerp iets anders genoemd wordt, niet op grond van een overeenkomst zoals bij de metafoor maar op grond van een bepaalde betrekking of relatie die tussen beide bestaat.

Metonymia zijn samen met de metafora onderdeel van de familie van overdrachtelijke stijlvormen, ook wel tropen genoemd.

Beeldspraak is een taalmiddel waarbij iets of iemand (het verbeelde of de referent) wordt vergeleken met iets of iemand anders (het beeld); beeldspraak berust altijd op een bepaalde overeenkomst tussen twee zaken. Bij metaforen gebeurt het samenvallen van beeld en referent vanuit een zuiver mentaal ervaren overeenkomst, bij een metoniem gebeurt dit vanuit een waarneembare relatie (contiguïteit) in de werkelijkheid. - (wiki)

Voorbeelden:
Even de neuzen tellen. - Het woord 'neuzen' is het gebruikte beeld, en het woord 'personen' de referent.
Op de gladde ijzers reed Ard voort. - Het materiaal en het voorwerp dat van dat materiaal is gemaakt.
Ik lust nog wel een kop. - Het voorwerp dat iets bevat en de inhoud. (bedoeld is de inhoud van het kopje)
De mooiste Willink hangt in Arnhem. - De maker en het gemaakte.
Nederland verloor met 2-1. - Het geheel en het onderdeel (bedoeld is het team van Nederlandse spelers).
België won van Duitsland. - 'België' en 'Duitsland' zijn de gebruikte beelden voor de referenten 'het Belgische elftal' en 'het Duitse elftal'.

Er zijn zes soorten metonymia:
1. Producent i.p.v. product;
2. Deel i.p.v. geheel;
3. Geheel i.p.v. deel;
4. Verpakking i.p.v. inhoud;
5. Plaats van herkomst i.p.v. product;
6. Materiaal i.p.v. voorwerp.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.