kunstbus
Dit artikel is 28-07-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Michael Zeeman

Michaël Zeeman

Nederlands schrijver, dichter, literatuurrecensent en televisiepresentator, geboren 12 september 1958 Marken - overleden 27 juli 2009 te Rotterdam.

Zeeman schreef sinds 1980 in tal van dag- en weekbladen over kunst en literatuur, filosofie en cultuurpolitiek. Vanaf 1991 schreef hij voor de Volkskrant over deze onderwerpen. Zelf publiceerde hij ook poëzie, essays en proza.

Levensloop
Michaël Zeeman werd geboren in Marken, op 12 september 1958, en groeide op in Friesland. Hij is het tweede kind en de eerste zoon in een gezin van zes kinderen dat vaak verhuisde. Zijn vader Cornelis slaagde er door zelfstudie in om predikant te worden. Net als zijn vader omringde de jonge Michaël zich met boeken.

Het zag ernaar uit dat de oudste zoon theoloog zou worden, maar op zijn zeventiende verliet hij na een conflict het ouderlijk huis. Na het eindexamen aan het christelijk lyceum in Dokkum ging hij filosofie studeren aan de universiteiten van [Utrecht ?] en Groningen. Hij maakte de studie niet af, en was in 1974 intussen boekverkoper geworden bij De Tille in Leeuwarden. Hij schreef recensies voor de Leeuwarder Courant en later ook voor NRC Handelsblad.

(Vermeende) boekendiefstal
In 1986 werd hij door de eigenaar van de boekhandel aangeklaagd wegens diefstal van boeken ter waarde van honderdduizenden guldens die hij echter als betaling in natura had beschouwd. Volgens Zeeman was er een afspraak dat hij de boeken mocht houden, maar volgens de eigenaar van De Tille was er geen probleem met het meenemen van boeken ter recensie, maar moesten ze wel worden teruggebracht. Over de tijd die hij in voorarrest doorbracht, publiceerde hij later een essay in het Hollands Maandblad. [De zaak werd in 1987 geseponeerd. Hij werd alleen burgerrechtelijk vervolgd. De rechtszaak duurde zeven jaar maar leidde niet tot een veroordeling van Zeeman. ?]

In 1987 werd hij stafmedewerker letteren bij de Rotterdamse kunststichting. In 1990 werd hij docent 'Documentair schrijven' aan
de Universiteit van Amsterdam.

Hij begon in 1991 te werken bij de Volkskrant, waar hij chef kunst werd.

Hij ontving in 1991 de C. Buddingh'-prijs voor het beste poëziedebuut voor de bundel Beeldenstorm.

In 1993 werd hij wegens ernstige interne conflicten met collega's van de Volkskrant uit zijn functie als chef kunst ontheven en werd hij redacteur van het Boekenkatern. Nadat bekend werd dat hij in privé-computers van een collega van de Volkskrant had ingebroken, gaf de directie hem ontslag en veranderde het dienstverband in een freelancedienstverband en werd hij correspondent in Rome voor de krant.

Vanaf 1995 presenteerde hij voor de VPRO 'Zeeman met boeken' (onderdeel van het cultuurprogramma Laat op de avond na een korte wandeling onder eindredactie van George Brugmans).

In 1995 verscheen zijn tweede dichtbundel Verhoudingen en de verhalenbundel De verduistering.

In 1999 gaf hij meesterklassen Literatuurkritiek aan de Universiteit van Groningen.

Michaël Zeeman heeft in 2002 de Gouden Ganzenveer toegekend gekregen voor zijn programma 'Zeeman met boeken'. De prijs is bestemd voor een Nederlander die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de geschreven Nederlandse cultuur.
De winnaar van de Gouden Ganzenveer 2002 heeft zich ontpopt als een betrokken en erudiet publicist die zijn grote kennis en interesse uitzonderlijkerwijs paart aan de gave van het gespreksleiden. Serieus en enthousiasmerend praat hij op manifestaties als 'Bulkboek's Dag van de Literatuur' met groepen jongeren; op zijn minst zo meeslepend weet hij gasten en publiek te vermaken en te onderwijzen op het jaarlijkse, multiculturele toneelschrijversfestival 'Hollandse Nieuwe' van Cosmic. Op Radio 4 geeft hij kritische beschouwingen over klassieke muziek.
De Academie heeft de laureaat gevraagd een stelling te kiezen waarover in april een debat plaatsvindt. Zeeman koos: 'Wie zijn wij? Bestaat er een Nederlandse culturele identiteit en, zo ja, waaruit bestaat die?'

In 2002 ging hij bij de VPRO weg en vestigde hij zich in Rome.

Zeeman was een van de vaste presentatoren van het Haagse festival Winternachten.

27 juli 2009 - Journalist Michaël Zeeman overleden
In juni 2009 werd bij Michaël Zeeman een hersentumor ontdekt, de maand daarop is hij op 50-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam overleden.

Publicaties
. Gezegend elk geschrift waarvan ik meen dat het haar roemt (1986)
. Beeldenstorm (1991)
. De verduistering: verhalen (1995)
. Verhoudingen: gedichten (1995)
. God zij met ons (1997)
. De Denksporter (roman, 2002)

Websites en bronnen:
. nl.wikipedia.org
. www.dbnl.nl
. www.goudenganzenveer.nl pdf

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.