kunstbus

Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

middenstuk

Met het middenstuk van een zin wordt het gedeelte bedoeld dat ingeklemd is tussen de persoonsvorm van een hoofdzin en de overige werkwoordsvormen.

In de zin Leonie heeft gisteren een cd gekocht vormen de zinsdelen gisteren en een cd samen het middenstuk.

In een bijzin is het middenstuk alles wat tussen het inleidende voegwoord en de werkwoordsvormen in staat, bijvoorbeeld Leonie gisteren een cd in de zin (Ik weet zeker) dat Leonie gisteren een cd gekocht heeft.

Bron: taaladvies.net/taal/advies/term/58/middenstuk/Pageviews vandaag: 1206.