kunstbus
Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

modaal-werkwoord

Modaliteit (taalkunde) Modaliteit drukt de verhouding uit tussen de beschrijving en de werkelijkheid, bijvoorbeeld het oordeel van de spreker ten opzichte van de waarschijnlijkheid, mogelijkheid, wenselijkheid van de inhoud van de zin.

Modaliteit kan worden uitgedrukt door bijwoorden, modale hulpwerkwoorden (zie modaal werkwoord) en de verleden tijd.

Voorbeelden:
. Dat hoef ik hopelijk niet nog eens te doen.
. O, was ik maar bij moeder thuis gebleven!

modaal werkwoord
Een modaal werkwoord (ook wel modaal hulpwerkwoord) geeft een bepaalde houding ten opzichte van het werkwoord aan; ofwel ze voegen modaliteit toe, zoals noodzakelijkheid (moeten), waarschijnlijkheid (zullen), mogelijkheid (kunnen) en wenselijkheid (willen).

Bij de meeste modale werkwoorden zijn er twee verschillende interpretaties:

epistemisch
. hij moet (wel) eten — het is noodzakelijk dat hij eet
. hij kan eten — het is mogelijk dat hij eet

deontisch
. hij moet eten — hij is verplicht te eten
. hij kan eten — hij is in staat te eten
. hij wil eten — hij is bereid of van plan te eten

Typisch is dat deze persoonsvormen geen "t" hebben in de derde persoon enkelvoud: hij kan, hij wil, hij mag, ...


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaal_werkwoord.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.