kunstbus
Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

morfologie

Morfologie betekent letterlijk "vormkunde". Het woord is afgeleid van het Griekse woord morfè voor vorm, en wordt gebruikt in diverse disciplines waar een vorm een rol speelt:

. in de biologie en paleobiologie: leer van de vorm en bouw van de levende wezens; de uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen.
. in de aardwetenschappen geologie en fysische geografie: studie van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij de vorming een rol spelen, zie: geomorfologie.
. in de bodemkunde: vorm en opbouw van de bodem, zie: bodemmorfologie
. in de vastestoffysica: structuren van materialen op microscopische schaal, zie: morfologie (vastestoffysica).
. in de techniek: een methode voor het vinden van ontwerpoplossingen, zie: morfologisch overzicht.

. (taalkundig) studie van de bouw van woorden; de structuur en vorming van woorden uit kleinere betekenisdragende eenheden.

Morfologie (of: vormleer) houdt zich bezig met de wijze waarop in een taal door afleiding en samenstelling woorden worden gevormd, alsook de leer van de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal. De morfologie richt zich op morfemen, de kleinste betekenisdragende eenheden in een woord.

In de historische taalkunde speelt de morfologie een hoofdrol, omdat morfemen in het algemeen stabieler zijn, dat wil zeggen minder snel veranderen dan klanken (fonemen) en woorden (lexemen). De morfologie van een taal kan daarmee vrij betrouwbare informatie verstrekken over oudere fasen van een taal.

De opbouw van het woord wordt bekeken in de morfologie. Afgezien van de klankvormen is een woord in elke niet geheel isolerende taal opgebouwd uit afzonderlijke eenheden die een herkenbare bijdrage aan de betekenis leveren: de morfemen. De analyse van het woord in morfemen is voor een aantal taalkundige doelstellingen van belang. Een groot deel van de woorden is ooit ontstaan door een combinatie van morfemen, en er ontstaan nog dagelijks nieuwe woorden (neologismen) door middel van dit procedé. Wie bijvoorbeeld een automatische analyse van actuele taal wil maken (bijvoorbeeld voor automatische afbreking, spellingscontrole of informatietechnologie) kan niet volstaan met een grote woordenlijst van alle woorden uit de taal. De nieuwvormingen zullen als morfologisch correcte combinatie herkend moeten worden.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Morfologie_(taalkunde)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 323.