kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Multatuliprijs

Deze prijs wordt niet meer uitgereikt, werd met ingang van 2003 opgenomen in de Amsterdamprijs voor de kunsten.

Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1972 als voortzetting van de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam. De prijs wordt door het [Amsterdams Fonds voor de Kunst] (AFK) toegekend voor een in het voorafgaande kalenderjaar gepubliceerde prozatekst. De overige letterkundige prijzen van het [Amsterdams Fonds voor de Kunst] zijn de Busken Huet-prijs en de Herman Gorter-prijs. Met ingang van het jaar 2003 kent het AFK de Amsterdamprijs voor de kunsten toe.

Gelauwerden
2002 - Paul Claes voor De Kameleon
2001 - Jeroen Brouwers voor Geheime Kamers
2000 - Kees 't Hart voor De revue
1999 - Marie Kessels voor Ongemakkelijke portretten
1998 - Dirkje Kuik voor Broholm
1997 - Maria Stahlie voor Honderd deuren
1996 - Rascha Peper voor Russisch blauw
1995 - Tonnus Oosterhoff voor Het dikke hart
1994 - Nelleke Noordervliet voor De naam van de vader
1993 - Harry Mulisch voor De ontdekking van de hemel
1992 - Dirk van Weelden voor Mobilhome
1991 - Marita Mathijsen voor De geest van de dichter
1990 - M. Februari voor De zonen van het uitzicht
1989 - Armando voor De straat en het struikgewas
1988 - Stefan Hertmans voor Gestolde wolken
1987 - H.C. Ten Berge voor Het geheim van een opgewekt humeur
1986 - A.F.Th. van der Heijden voor De gevarendriehoek
1985 - Cees Nooteboom voor In Nederland
1984 - Armando voor Machthebbers
1983 - K. Schippers voor Beweegredenen
1982 - Hugo Brandt Corstius voor Opperlandse taal- en letterkunde
1981 - Doeschka Meijsing voor Tijger
1980 - Jeroen Brouwers voor Het verzonkene
1979 - Renate Rubinstein voor Niets te verliezen en toch bang
1978 - Gerrit Krol voor De weg naar Sacramento
1977 - Louis Ferron voor De keisnijder van Fichtenwald
1976 - Bob den Uyl voor Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam
1975 - Maarten 't Hart voor Het vrome volk
1974 - Antoon Koolhaas voor Vanwege een tere huid

1973 - niet toegekend door het voortijdig overlijden van Jan Arends
In 1973 zou de prijs worden toegekend aan Jan Arends voor zijn werk Keefman. Arends overleed echter onverwacht voordat het juryrapport af was. Daarop werd, op advies van de commissie, besloten de prijs in 1973 niet toe te kennen en het daardoor vrijgekomen geld een literaire bestemming te geven. Dat resulteerde in de eenmalig uit te reiken Jan Arendsprijs, die in 1976 werd toegekend aan Jacques Commandeur voor zijn voordracht van Keefman. Commandeur verzocht het fondsbestuur het geldbedrag een literaire bestemming te geven. Het werd in de vorm van een toelage in 1977 toegekend aan Martin Hartkamp voor het schrijven van een toneelstuk.

1972 - Louis Paul Boon voor Pieter Daens

Prozaprijs van de gemeente Amsterdam
Jaarlijkse prijs voor een roman of novelle, ingesteld in 1946. In 1972 voortgezet als de Multatuli-prijs.

Gelauwerden die de prijs onder de naam Prozaprijs van de gemeente Amsterdam ontvingen:
1971 - H.C. ten Berge voor Een geval van verbeelding
1970 - de prijs was door de jury toegedacht aan Friedrich Weinreb (1910) voor Collaboratie en verzet 1940-1945, deel 1: Het land der blinden. De voordracht werd door de gemeenteraad niet aanvaard. De prijs werd niet uitgereikt.
1969 - William D. Kuik voor Utrechtse notities
1968 - Gerrit Krol voor Het gemilimeterde hoofd
1967 - Jan Cremer voor Ik Jan Cremer, Tweede boek
1966 - Gerard Kornelis van het Reve voor Op weg naar het einde
1965 - Bob den Uyl voor Vogels kijken
1964 - Jos Ruting voor Lydia en de zwaan
1963 - Gerard Kornelis van het Reve voor Tien vrolijke verhalen
1963 - Jan Wolkers voor Serpetina's petticoat
1963 - M. Cohen voor Mevrouw de Valdon
1962 - Willem G. van Maanen voor De dierenhater
1961 - Inez van Dullemen voor De oude man
1961 - Anton Koolhaas voor Gekke witte
1961 - B. Roest Crollius voor Dagboek van Sara
1960 - Simon Vestdijk voor De ziener
1959 - Remco Campert voor De jongen met het mes
1959 - Vincent Mahieu voor Tjies
1958 - niet toegekend
1957 - Maurits Dekker voor Op zwart stramien
1956 - Anna Blaman voor Op leven en dood
1955 - R. Blijstra voor Een schot in de bergen
1955 - Inez van Dullemen voor Het verzuim
1955 - Marie-Sophie Nathusius voor De partner
1954 - J.B. Charles voor Volg het spoor terug
1953 - A. Alberts voor Groen
1951 - niet toegekend
1949 - Anna Blaman voor Eenzaam avontuur
1949 - Josef Cohen voor De tocht van de dronken man
1948 - Annie Romein-Verschoor voor Vaderland in de verte
1947 - Dola de Jong voor En de akker is de wereld
1946 - Simon Vestdijk voor Pastorale 1943


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.