kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Mythologie

Mythe ¦ Mythologie

(de mythe (m.))
1 heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst
2 (pejoratief) ongegrond verhaal => fabel
3 als juist aanvaarde maar niet op feiten berustende voorstelling

(de mythologie(v.), ~ën)
1 geheel van mythen van een volk => godenleer
De mythologie heeft betrekking op mythen. Mythen zijn oude volksoverleveringen, waarin goden of groepen van goden ingrijpen in het dagelijks leven. Vooral de Griekse godenverhalen zijn van groot belang als bron voor de beeldende kunst. .


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 794.