kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nederlandse literatuur

Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen.

Ook anderstalige literatuur, door Nederlanders geschreven, wordt wel onder de categorie gerekend: een voorbeeld is Erasmus' Lof der zotheid, dat in het Latijn werd gesteld.

Onder Nederlandse literatuur wordt vaak verstaan: de literatuur van Nederlandse en Vlaamse bodem.

Nederlands werd of wordt geschreven in het voormalige Nederlands-Indië, in Suriname, op de Nederlandse Antillen. Voor alle in het Nederlands gestelde literaturen tezamen wordt vaak de verzamelnaam Nederlandstalige literatuur gebruikt.

Nederlandse literatuur

Zie Nederlandse Middeleeuwse literatuur voor Nederlandse literatuur in de Middeleeuwen.
De Nederlandse Middeleeuwse literatuur eindigt wanneer de boekdrukkunst haar doorbraak beleeft. de Middeleeuwen moesten het hebben van gesproken en (dure) handgeschreven literatuur, en aangezien alleen de adel (soms), de geestelijkheid (meestal) en de meer gegoede burgers (in toenemende mate) konden lezen, nam die gesproken literatuur een grote plaats in.

het Nibelungenlied
het Angelsaksische heldenepos Beowulf

OudNederlands (teksten van voor het jaar 1000)

MiddelNederlands (teksten tussen 1170 en 1450)
---- Diets (Volkstaal - een verzamelnaam van allerlei dialecten in Nederland)
------------ Egidiuslied van Jean Moritoen
------------ Jean Moritoen

Ridderromans (vanaf 1100)
------ voorhoofse romans
------ Frankische of Karelromans
-------------------- het Roelantslied
-------------------- Renout van Montalbaen
-------------------- Karel ende Elegast
------ hoofse romans
------------ Arthurromans
------------------------ Walewein
------------ oosterse romans
------------------------ Floris ende Blanchefloer
------------ klassieke romans
------------------------ Hendrik van Veldeke
-------------------------------- Eneïde

Jacob van Maerlant
---------- Der naturen bloeme

---- De Abele spelen (ontstaan omstreeks 1350)
-------- Hulthemse handschrift
---------------- Esmoreit
---------------- Gloriant
---------------- Lanseloet van Denemerken
---------------- Van den winter ende van den somer
---------------- Beatrijs (geestelijk verhaal (epiek))

---- sotternieën
-------- Lippijn
-------- De buskenblaser

---- Fabels (korte dierenverhalen met een duidelijke moraal)
------------ Esopet (dertiende eeuw)

---- Dierenverhalen
------------ Li Plaid
------------ Vanden Vos Reijnaerde (rond1200)

------------------------------------------------------------------------------------------------

De Rederijkers
------------ de moraliteit Elckerlijc.
------------ mirakelspel Mariken van Nieumeghen

---- kniedicht
---- acrostichon (= naamdicht)
---- chronogram (gedicht met jaartal erin opgesloten)

Renaissance

Desiderius Erasmus
Het lof der zotheid

Petrarca (14e eeuw)

---- de sonnetvorm

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwnederlands (teksten van na het jaar 1550)
Elsevier
Plantijn
Mercator

---- de schelmenroman

Gouden Eeuw
---- Joost van den Vondel
------------ Gijsbrecht van Amstel

---- Jacob Cats
---- Pieter Corneliszoon Hooft (1581 - 1647)
------------ Warenar

---- Constantijn Huygens (1596 - 1687)
------------ Trijntje Cornelisdochter

---- Gerbrand Adriaanszoon Bredero (1585 - 1618)
------------ Boertig, Amoureus en Aandachtig Groot liedboek

---- Van Focquenbroch
------------ De min in het Lazarushuis

Het reisverhaal
---- Willem IJsbrantsz BONTEKOE
------------ Avontuurlijke reize

Nil Volentibus Arduum

-------------------- De achttiende eeuw -------------------------------------------------------

-------------------- de Verlichting -----------------------------------------------------------

- Internationaal -
Rousseau
Voltaire

- Nationaal -
Justus van Effen 1684 - 1735
-------------------- De Hollandsche Spectator
-------------------- Den Amsterdamschen Hermes

Hieronymus van Alphen 1746 - 1803
-------------------- Kleine gedichten voor Kinderen

Aagje Deken 1741 - 1804
-------------------- Sara Burgerhart 1782

Joan Derk van der Cappelen
------------ Pieter Langendijk

-------------------- Het wederzijds huwelijksbedrog
-------------------- De Wiskunstenaars

J.B. Schasz
-------------------- Reize door het Aapenland

J.H. Swildens

Pieter Adriaen Verwer

------------ Jacob Campo Weyerman 1677 - 1747
-------------------- Burgervrijage

Betje Wolff-Bekker 1738 - 1804
-------------------- De Menuet en de domineespruik
-------------------- Sara Burgerhart 1782

Belle van Zuylen 1740 - 1805

De Romantiek (1780 tot 1880)

Jacobus Bellamy 1757 - 1786
S.J. van den Bergh
Willem Bilderdijk 1756 - 1831
Isaac da Costa 1798 - 1860
P.A. de Genestet
J.P. Hasebroek
J.F. Helmers 1767 - 1813
Rhijnvis Feith 1753 - 1824
-------------------- Julia
C.E. van Koetsveld
A.C.W. Staring 1767 - 1840
-------------------- Marco
H. Tollens

---- De historische roman, verhalen en gedichten
---------- Sir Walter Scott
-------------------- Ivanhoe
---------- Jacob van Lennep (1802-1868)
-------------------- Ferdinand Huyck
-------------------- De Pleegzoon
---------- J.F. Oltmans (1806-1854)
-------------------- De Schaapherder
-------------------- Het slot Loevestein
---------- Louise Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886)
-------------------- Het huis Lauernesse
-------------------- Majoor Frans

-------------------- Romantiek De humor -----------------------------------------------------------------
Hildebrand - Nicolaas Beets - 1814 - 1903
-------------------- Camera Obscura

Piet Paaltjens - François Haverschmidt - 1835 - 1894
-------------------- Snikken en grimlachjes

Klikspaan - Johannes Kneppelhout
-------------------- Studenten-typen
-------------------- Studentenleven

De schoolmeester - Gerrit van der Linde - 1808 - 1858
-------------------- de schoolmeester

J.J. Cremer 1827 - 1880
-------------------- Fabriekskinderen 1863

J.R. Thorbecke

Multatuli (Eduard Douwes Dekker) (1820 - 1887)
Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij.
-------------------- Woutertje Pieterse

Mimi Hammink Schepel

Guido Gezelle (1830-1899).

-------------------- De Gids ----------------------------literair tijdschtift opgericht in 1837
Robidé van der Aa
R.C. Bakhuizen van den Brink 1810 - 1865
G. de Clercq
Conrad Busken Huet 1826 - 1886
E.J. Potgieter 1808 - 1875
H.J. Schimmel

-------------------- Het naturalisme ----------------------------------------------------------
- Internationaal -
Cyriel Buysse
Alphonse Daudet
Gerhart Hauptmann
-------------------- Die Weber
Ibsen
-------------------- Spoken
Guy de Maupassant
Émile Zola (1840-1902)
-------------------- Les Rougon-Macquart

- Nationaal -
A. Aletrino
Ina Boudier-Bakker
-------------------- De klop op de deur
-------------------- Het Spiegeltje
-------------------- De straat
Frans Coenen 1866 - 1936
-------------------- Zondagsrust 1902
Lodewijk Van Deyssel 1864 - 1952
-------------------- Een Liefde 1887
Aug.P. van Groeningen
Herman Heijermans
-------------------- Falklandjes
Frans Netscher 1864 - 1923
-------------------- Studies naar het naakt model (1886)
-------------------- Uit de snijkamer (1904).
J. van Oudshoorn
Ary Prins
Herman Robbers
Stijn Streuvels (Frank Lateur)
-------------------- De oogst
-------- Marcellus Emants (1848-1923)
-------------------- Een nagelaten bekentenis (1894).
-------- Louis Couperus (1863-1923)
-------- Eline Vere (1889).
-------------------- De Binocle
-------------------- De stille kracht (1900)
-------------------- De boeken der kleine zielen (1901-1903)
-------------------- Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan (1906)

----------------- Impressionisme --------------------------------------------------------------
- Internationaal -
----- John Keats (1795-1821)
----- Percy Shelley (1792-1822)
----------------- Defence of Poetry
----- Jacques Perk (1859-1881)

- Nationaal -
----------------- De Tachtigers (ca. 1880) OF 'De Beweging van Tachtig' -----------------------
Het Literair tijdschrift Flanor
Het Literair tijdschrift Van Nu en Straks
Het Literair tijdschrift De Nieuwe Gids 1885 - 1943

A. Aletrino
Hein Boeken
Lodewijk van Deyssel
Frederik van Eeden 1860 - 1932
-------------------- De kleine Johannes
-------------------- Van de koele meren des doods
Frank van der Goes
Herman Gorter (1864-1927)
-------------------- Mei (1889)
Herman Heijermans 1864 - 1924
Willem Kloos 1859 - 1938
-------------------- Het Boek van Kind en God
Jacques van Looy
-------------------- Jaapje
Top Naeff
-------------------- Schoolidyllen
Willem Paap
Jacques Perk
Hélène Swarth
Piet Tideman
Albert Verwey

Socialistisch tijdschrift De Nieuwe Tijd
-------- Frederik van Eeden (1860-1932)
-------- Herman Gorter (1864-1927)
-------- Henriëtte Roland Holst (1869-1952)
-------- Herman Heijermans (1864-1924)
-------------------- Op hoop van zegen (1900)

-------------------- symbolisme ---------------------------------------------------------------

-------- Mallarmé
-------- Verlaine

P.C. Boutens 1870 - 1943
Herman Heijermans
Henriëtte Roland Holst

-------------------- Maatschappelijk Engagement
P.C. Boutens
J.H. Leopold 1865 - 1925
-------------------- Cheops 1916
J.A. dèr Mouw 1863 - 1919

-------------------- Neo-Romantiek (rond 1910 - De generatie van 1910) ------------------------
J.C. Bloem 1887 - 1966
-------------------- Het verlangen (1921)
-------------------- De nederlaag (1937)
-------------------- De Dapperstraat
-------------------- Quiet though sad (1947).
Clara Eggink
Adriaan Roland Holst 1888 - 1976
-------------- Een winter aan zee (1937)
-------------- Deirdre en de zonen van Usnach (1920)
Aart van der Leeuw 1876 - 1931
-------------------- De kleine Rudolf
-------------------- Ik en mijn speelman
-------------------- De gezegenden (vier verhalen)
Nescio - J.H.F. Grönloh - 1882 - 196
-------------------- De uitvreter (1918)
-------------------- Titaantjes (1918)
-------------------- Dichtertje (1918)
Arthur van Schendel 1874 - 1946
-------------------- Het fregatschip Johanna Maria
-------------------- Een zwerver verliefd
-------------------- Een zwerver verdwaald
-------------------- De grauwe vogels
-------------------- Een Hollands drama
Theo Thijssen
Augusta de Wit 1864 - 1939
-------------------- Orpheus in de dessa

Het Interbellum

-------------------- expressionisme -----------------------------------------------------------
Herman van den Bergh 1897 - 1967
-------------------- De boog 1917

Het Getij - Maandschrift voor jongeren 1919
De Vrije Bladen 1924

Tijdschrift De Stijl
---------- Antony Kok (1882-1969)
---------- Theo van Doesburg (I.K. Bonset) (1883-1931)

H. Marsman 1899 - 1940
-------------------- Verzen 1923 - het rode boekje
Hendrik de Vries 1896 - 1989
-------------------- De nacht (1920)
E. Wichman

---------- Jan Jacob Slauerhoff
---------------- Archipel (1923)
---------------- Een eerlijk zeemansgraf (1936),

Paul van Ostayen

Jan Mens (1897-1967)
-------------- Mensen Zonder Geld
-------------- Griet Manshande
-------------- De Kleine Waarheid
A. den Doolaard
Henk van Randwijck (1909 - 1966)
-------------- Burgers in nood
A.M. de Jong (1888-1943)
-------------- Het Verraad
-------------- Frank van Wezels roemruchte jaren
-------------- Bulletje en Bonestaak
Anton Coolen (1897-1961)
Anne de Vries
-------------- Bartje
-------------- Hilde

modernisme
------- Martinus Nijhoff (1894-1953)
-------------- De wandelaar (1916)
-------------- Vormen (1924)
-------------- Nieuwe gedichten (1934)

Maria Vasalis (Mevr. Drooglever Fortuyn Leenmans)
Gerhardt (1905-1997)
---------- Het Carillon
Elisabeth Eybers (geboren in 1915 in Zuid-Afrika)
---------- Neerslag
---------- Noodluik
---------- Rymdwang

Henriëtte van Eyk (1897-1980)
Godfried Bomans
-------- Erik
Simon Carmiggelt

A. den Doolaard
Henriette van Eyk
Paul van Ostaijen
van Randwijck

tijdschrift Forum 1931 - 1935

Menno ter Braak 1902 - 1940
-------------------- Politicus zonder partij
-------------------- Afscheid van domineesland
Carry van Bruggen
Anton van Duinkerken
E. du Perron 1899 - 1940
-------------------- Het land van herkomst
-------------------- De man van Lebak
-------------------- Schandaal in Holland
-------------------- Bij gebrek aan ernst 1926
Maurice Roelants

Simon Vestdijk 1898 - 1971
------------------- Terug tot Ina Damman 1934
------------------- Else Böhler 1935
------------------- Meneer Visser's hellevaart

De Nieuwe Zakelijkheid
Bertold Brecht
Hans Fallada
------------------- Kleiner Mann, was nun? (1932)

Jan Greshoff
------------------- Najaarsopruiming (1931)

Ferdinand Bordewijk (1884-1965)
--------- Blokken (1931)
--------- Bint (1934)
--------- Karakter (1938)

Willem Elsschot (Alfons de Ridder 1882-1960)
--------- Lijmen en Het Been
--------- Kaas
--------- Een Ontgoocheling
--------- Het Dwaallicht

In Berlijn vond in 1933 de beruchte boekverbranding plaats.

Comité van Waakzaamheid opgericht door onder anderen Menno ter Braak

Marnix Gijsen (1899-1984) (Jan Goris)
--------- Klaaglied om Agnes
--------- Telemachus in het dorp
--------- de diaspora
--------- de man van overmorgen

Albert Helman (pseudoniem van Lou Lichtveld, 1903-1997)
--------- De Stille Plantage
Cola Debrot (1902-1981)
--------- Mijn zuster de negerin

literair tijdschrift Werk 1939

literair tijdschrift Criterium

Gerrit Achterberg
Pierre H. Dubois
Jac. van Hattum
W.F. Hermans
Ed. Hoornik 1910 - 1970
Adriaan Morriën
Maria Vasalis
-------------------- Parken en woestijnen 1940

-------------------- Literatuur in tweede wereldoorlog -------------------------------------------

het tijdschrift De Schone Zakdoek 1941

de Kultuurkamer 1942

het Geuzenliedboek

Theo van Baaren 1912 - 1989
Gerard den Brabander
C. Buddingh 1918 - 1985
Jan Campert 1902 - 1943
-------------------- het lied der achttien dooden
Kronkel (Simon Carmiggelt) 1913 - 1987
-------------------- Honger

Yge Foppema
Jan H. de Groot
A.M. de Jong
Louis Th. Lehmann
Gertrude Pape 1907 - 1988
Theun de Vries

-------------------- Dagboeken
Anne Frank 1929 - 1945, Het Achterhuis
Etty Hillesum - Het verstoorde leven

-------------------- de Ereraad
Jo van Ammers
Werumeus Buning
J.van Oudshoorn
Albert Kuyle
Martien Beversluis 1894 - 1966
Jan Eekhout 1900 - 1978
George Kettmann 1898 - 1970

-------------------- De Tweede Wereldoorlog in de Literatuur ----------------------------------
Bertus Aafjes
Jeroen Brouwers
-------------------- Bezonken rood
G.L. Durlacher 1928 - 1996
-------------------- Strepen aan de hemel
-------------------- Drenkeling
Abel J. Herzberg 1893 - 1989
-------------------- Amor Fati
-------------------- Tweestromenland
Marga Minco
-------------------- Het bittere kruid
-------------------- De andere kant
Jona Oberski
-------------------- Kinderjaren
Frans Pointl
-------------------- De kip die over de soep vloog
Ward Ruyslinck
-------------------- Wierook en tranen
Theun de Vries
-------------------- Het meisje met het rode haar
Hans Warren
Willem Wilmink

Adriaan Venema 1941 - 1993
---------- Bert Voeten
---------- Jan Campert
---------- Werumeus Buning
---------- Simon Vestdijk
---------- Henri Knap

-------------------- Literatuur na 1945 -------------------------------------------------------

-------------------- Nederlands-Indië ---------------------------------------------------------
Albert Alberts
Jeroen Brouwers
Maria Dermoût 1888 - 1962
Adriaan van Dis
H.J. Friedericy 1900 - 1962
-------------------- De raadsman
Hella Haasse
---------------------- Oeroeg 1948
---------------------- Zelfportret als legkaart
Rudie Kousbroek
F. Springer
M.H. Székely-Lulofs 1899 - 1958
Micha de Vreede
Beb Vuyck
---------------------- Gerucht en geweld
Jan Wolkers
Aya Zikken

Rob Nieuwenhuis
---------------------- Oost-Indische Spiegel
Tjalie Robinson 1911 - 1974
Willem Walraven 1887 - 1943

Existentialisme
-------- Sartre
-------- Camus

Céline
-------- Reis naar het einde van de nacht (1932)

W.F. Hermans
------------- De donkere kamer van Damocles (1958)
------------- De tranen der acacia's (1949)
------------- Het behouden huis (1951)
------------- Nooit meer slapen (1966)
------------- Herinneringen van een engelbewaarder (1971)
------------- Nooit meer slapen
------------- Onder professoren
------------- In de mist van het schimmenrijk (1993 en gewijzigde uitgave 1994)

G.K. van het Reve
------------- De Avonden (1947)
------------- De ondergang van de familie Boslowits (1946)
------------- Op weg naar het einde (1963)
------------- Nader tot u (1966)

Anna Blaman
------------- Eenzaam avontuur

Hella Haasse
------------- Het woud der verwachting (1949)
------------- Mevrouw Bentinck
------------- onverenigbaarheid van karakter

Harry Mulisch
------------- Archibald Strohalm (1952)
------------- De versierde mens (1957)
------------- Het stenen bruidsbed (1959)
------------- De Aanslag
------------- De zaak 40/61 (1962)
------------- Bericht aan de rattenkoning (1966)
------------- Het woord bij de daad (1968)
------------- Hoogste tijd (1985)
------------- De ontdekking van de hemel (1992)

Hugo Claus

-------------------- Engagement
Louis Paul Boon
-------- Mijn kleine oorlog
-------- De Kapellekensbaan, (1953)).

Anti-clericalisme
Marnix Gijsen (1899-1984) (Jan Goris)
------ Walschap
Bertus Aafjes
------------- Een voetreis naar Rome

S. Vestdijk
-------- Pastorale 1943
-------- Het glinsterend pantser (1956)
-------- Open boek (1957)
-------- De ziener (1959).

Bert Schierbeek
------------- Het boek ik (1951)

Sybren Polet
------------- Breekwater (1961)

De Vijftigers
Reflex
Braak
Blurb
Podium

Hans Lodeizen 1924 - 1950

De Vijftigers - de beweging van vijftig - poezie

Jan G. Elburg 1919 - 1992
Lucebert 1924 - 1994

Hans Andreus
Remco Campert
Hugo Claus
Jan G. Elburg
Jan Hanlo
Rudy Kousbroek
Gerrit Kouwenaar
S. Polet
Paul Rodenko
Bert Schierbeek
Simon Vinkenoog
Jan Wolkers

-------------------- Neorealisme --------------------------------------------------------------

-------------------- Tijdschrift Barbarber 1958 - 1971
-------------------- Tijdschrift Gard Sivik 1955 - 1964

Armando
-------------------- Boksers 1964

J. Bernlef
-------------------- Kokkels (1960)

G. Brands
K. Schippers
-------------------- Een klok en profil (1965)

Hans Sleutelaar
Cornelis Bastiaan Vaandrager 1935 - 1992
Hans Verhagen

Buddingh
-------------------- Deze kant boven 1968

Tijdschrift De Nieuwe Stijl

Gerrit Kouwenaar
---------- St.-Helena komt later (1965)
---------- Volledig volmaakte oneetbare perzik (1978

Jan Cremer
------------- Ik Jan Cremer (1964)
------------- Ik Jan Cremer 2 (1966)

Jan Wolkers
------------- Serpentina's petticoat (1961)
------------- Kort Amerikaans (1962)
------------- Terug naar Oegstgeest (1965)

magisch realisme
------------- Hubert Lampo
------------- Johan Daisne

Hugo Raes
Jos Vandeloo
Kristien Hemmerechts

Neo-romantiek
Judith Herzberg
---------- Zeepost (1963)
Rutger Kopland
---------- Het orgeltje van yesterday (1968)

Hans Faverey (1933-1990)
---------- Gedichten (1968)
---------- Chrysanten, roeiers (1977)
---------- Lichtval (1981)
---------- Zijden kettingen (1983)

-------------------- Poëzie 1965-1985 ---------------------------------------------------------
Jules Deelder
Hans Faverey
Ida Gerhardt 1905 - 1997
Eva Gerlach
Gerrit Komrij
-------------------- Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten 1968

Poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten

Rutger Kopland
Neeltje Maria Min
Kees Ouwens
Jean Pierre Rawie
Kees Stip
Leo Vroman

Literair Tijdschrift Raster 1977

Literair Tijdschrift Maatstaf

Gerrit Krol
-------------------- De ziekte van Middleton (1969).

-------------------- Hollands realisme Rond 1965 - 1990 ---------------------------------------

Propria Cures

Frank Martinus Arion 1965 - 1990
Maarten Biesheuvel
Anna Blaman
Jeroen Brouwers
Adriaan van Dis
Maarten 't Hart
Faber Heeresma
Heere Heeresma
-------------------- Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp (1972)
-------------------- Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming (1973)
Maarten 't Hart
A.F.Th. van der Heijden
Oek de Jong
F. Kellendonk
Anton Koolhaas
Tim Krabbé
Gerrit Krol
Tessa de Loo
Doeschka Meijsing
Margriet de Moor
Charlotte Mutsaers
Nelleke Noordervliet
Cees Nooteboom
J.J. Voskuil
Leon de Winter
Joost Zwagerman

Belcampo
Cees Buddingh
Andreas Burnier
Mensje van Keulen
Tessa de Loo
Hannes Meinkema

Postmodernisme

Tijdschrift De revisor (1974)

Frans Kellendonk (1951-1990)
---------- Letter en geest (1982)
---------- Mystiek lichaam (1986)
Oek de Jong
A.F. Th. van der Heijden
----------- De tandeloze tijd

Willem Brakman
Cees Nooteboom
---------- Rituelen(1980)
---------- Een lied van schijn en wezen (1981)
Doeschka Meijsing
---------- Utopia of de geschiedenissen van Thomas (1982)
J.Bernlef
Nicolaas Matsier

D.A.Kooiman
---------- Montijn (1982)

H. ter Balkt
Jules Deelder
Marten Toonder
Freek de Jonge

-------------------- Poëzie De Maximalen

-------------------- Columnisten
H.P. de Boer
Godfried Bomans
Jan Blokker
Godfried Bomans
Simon Carmiggelt 1913 - 1987
Hugo Brandt Corstius
Renate Dorrestein
H.J.A. Hofland
Yvonne Keuls
Gerrit Komrij
Kees van Kooten
Karel van het Reve
Renate Rubinstein 1929 - 1990
Koos van Zomeren

Jeroen Brouwers
Boudewijn Büch
A. Burnier
Carl Friedman
Jacob Geel
Hermine de Graaf
W. van Maanen
Bob den Uyl
Jos Vandeloo
Levi Weemoedt

-------------------- Hedendaagse Schrijvers
Kader Abdolah
Renate Dorrestein
Ronald Giphart
Arnon Grunberg
A.Th.van der Heide
Marijke Höweler Hotz
Theo Kars
Yvonne Keuls
Hermine Landvreugd
Joris Moens
Margriet de Moor
Marcel Möring
Cees Nooteboom
Connie Palmen
Hans Sahar
Nanne Tepper
Leo Vroman


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_literatuur

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 690.