kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nederlandse-Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, België en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren.

Een taal, drie landen
Het Nederlands is de moedertaal van zestien miljoen Nederlanders en zes miljoen Vlamingen. Ook in Suriname speelt de Nederlandse taal een belangrijke rol. Voor veel Surinamers is het Nederlands de moedertaal of de tweede taal en het is de officiële taal in het onderwijs en bij de overheid. Nederland, Vlaanderen en Suriname delen dan ook de zorg voor hun gemeenschappelijke taal. Nederland en Vlaanderen ontwikkelen al sinds 1980 een gemeenschappelijk beleid voor het Nederlands op het gebied van taal, taalonderwijs en letteren. Deze samenwerking is, na een lange voorgeschiedenis, vastgelegd in het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Sinds 2004 neemt Suriname deel aan de activiteiten van de Taalunie.

Binnen en buiten
De Taalunie richt zich zowel op het Nederlands binnen het taalgebied - in Nederland, Vlaanderen en Suriname - als daarbuiten. Binnen het taalgebied gaat het onder meer om de ontwikkeling van taalvoorzieningen en taalbeleid, samenwerking op onderwijsgebied en om gezamenlijke uitgangspunten op het gebied van cultuur en letteren. Buiten het taalgebied wordt op verschillende plekken Nederlands geleerd, bijvoorbeeld in het grensgebied van Duitsland en Frankrijk. Ook zijn er veel buitenlandse universiteiten waar Nederlands wordt gegeven. Tot slot heeft de Taalunie een bijzondere 'taalrelatie' met Indonesië en Zuid-Afrika.

Prijs der Nederlandse Letteren
Vanaf 1986 is de Prijs der Nederlandse Letteren bij de Taalunie ondergebracht. Deze prijs bestaat sinds 1956, en wordt eens in de drie jaar uitgereikt voor oorspronkelijk Nederlandstalig proza of poëzie. Het Comité van Ministers, dat aan het hoofd van de Taalunie staat, benoemt de onafhankelijke jury die de prijs toekent.

Literatuurgeschiedenis
Op 23 februari 2006 werden het eerste deel (Middeleeuwen) en het laatste deel (1945-2005) van een nieuwe 9-delige geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur, geschreven onder auspiciën van de Taalunie, in de Grote Kerk in Breda aangeboden aan de kroonprinsessen Máxima Zorreguieta van Nederland en Mathilde d'Udekem d'Acoz van België.

Website: taalunieversum.org/taalunie/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 40.