kunstbus
Dit artikel is 14-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nevenschikking

De nevenschikking [-en] v

Betrekking tussen gelijksoortige zinnen of zinsdelen.

Bij nevenschikking (of: coördinatie) zijn (syntactisch) gelijkwaardige woorden, woordgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. In de meeste gevallen wordt hierbij gebruikgemaakt van nevenschikkende voegwoorden, bijvoorbeeld en, of en maar.

Voorbeelden:
(1) Tafels, stoelen, bureaulampen en andere kantoorbenodigdheden moeten via de beheerder van het gebouw worden besteld.
(2) Als je te laat vertrekt of wanneer je een lekke band krijgt, zul je de trein missen.
(3) 'Ik ben wel eens met vakantie in Hongarije geweest, maar ik heb daar nog nooit een zigeuner gezien', zei mijn buurman.

Bij een nevenschikkend voegwoord moeten in beide (hoofd)zinnen het subject (onderwerp), direct object en indirect object worden herhaald. Dit gaat soms fout, zoals de volgende zin laat zien:
. Hij koopt [...] en zij verkoopt aandelen. (gap: aandelen)

Een hoofdzin bevat altijd een onderwerp en een gezegde, maar bij nevenschikking - meestal door middel van het voegwoord en - kan het onderwerp van de tweede hoofdzin eventueel ook worden weggelaten indien het gelijk is aan dat van de eerste (zie verder samentrekking).

Bronnen:
. taaladvies.net/taal/advies/term/62/nevenschikking/


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 753.