kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Nuanceren

Een nuance aanbrengen in,
1. een fijn onderscheid aanbrengen
2. een tint of schakering aanbrengen
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 19.