kunstbus
Dit artikel is 15-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Onovergankelijk werkwoord

Overgankelijk / Onovergankelijk werkwoord

Hoofdwerkwoorden (of: zelfstandige werkwoorden) kunnen verdeeld worden in overgankelijke (of: transitieve) en onovergankelijke (of: intransitieve) werkwoorden.

Een overgankelijk werkwoord (ook: transitief werkwoord) is een werkwoord dat in een zin altijd een lijdend voorwerp en soms een meewerkend voorwerp bij zich kan hebben, bijv.:
. Morgen krijg je een nieuwe jas. (een nieuwe jas is lijdend voorwerp)
. De bakker bakt het brood.
. De man schrijft een stukje.
. Jan stuurt een brief aan zijn moeder

Als er naast een lijdend voorwerp ook een meewerkend voorwerp mogelijk is, is er sprake van een ditransitief werkwoord.
. Jan stuurt zijn moeder een brief

De betekenis van het werkwoord gaat als het ware over op die van het lijdend voorwerp. Als dat niet het geval is, dan spreekt men van een onovergankelijk werkwoord (ook: intransitief werkwoord).
. De trein rijdt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.