kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

P.C. Boutens

(geb. 20.2.1870 in Middelburg - gest. 14.3.1943 in 's-Gravenhage), Nederlands dichter.
p.c. boutens is, naast karel van de woestijne en Jan Hendrik Leopold, één van de prominente vertegenwoordigers van de beweging die, na de vernieuwing van de tachtigers, de Negentigers genoemd wordt. In zijn poëzie verdiept en vergeestelijkt hij de lyriek van de vorige generatie.

Boutens was doctor in de klassieke letteren en gaf een tijdje les. In zijn debuut 'Verzen' (1898) zoekt boutens nog zijn weg na de tachtigers, en is hij nog erg impressionistisch. Zijn 'Praeludiën' (1902) zijn al rijper en dieper, en in deze bundel toont hij zich de dichter van de ziel.

Vanaf 1904 werd Boutens voltijds schrijver en vertaler. Onder invloed van Plato, van wiens werk hij vertalingen leverde, werd zijn werk steeds duisterder door een filosofisch getinte mysiek. Bundels als 'Stemmen' (1907) tonen een groot geestelijk geluk, dat soms echter verstoord wordt door de tegenstelling tussen de zinnelijke wereld en de wereld van de ziel. Op technisch vlak blijft zijn poëzie echter steeds zeer evenwichtig en vormvast (o.a. in 'Carmina', 1912).

Ondanks zijn invloed op o.a. Adriaan Roland holst heeft hij door zijn esthetiserende versvorm iedere navolging uitgesloten, aangezien o.a. het opkomende expressionisme geen boodschap had aan vormelijk evenwicht.

Door zijn vormvastheid was Boutens een begenadigd vertaler, en bezorgde hij waardevolle vertalingen van het werk van o.a. goethe, Sappho en Sophocles.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 14.