kunstbus
Dit artikel is 14-12-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

P.C. Hooftprijs

Staatsprijs voor de Letterkunde, ingesteld in 1947 ter gelegenheid van de herdenking van de 300ste sterfdag van P.C. Hooft, 21 mei 1647. De prijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor proza, essay en poëzie. Tot 1956 werd één bepaald werk bekroond, daarna wordt de prijs toegekend voor een oeuvre. De uitreiking vindt zo mogelijk plaats rond 21 mei.

Met ingang van 1987 is de prijs als staatsprijs formeel afgeschaft en is de verantwoordelijkheid voor de toekenning overgedragen aan de door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde.

Met ingang van het jaar 2004 behoeft niet langer 25.000 euro van de geldsom te worden besteed aan een specifiek literair doel dat verband houdt met het bekroonde oeuvre.

1947: Amoene van Haersolte, Sophia in de Koestraat
1947: Arthur van Schendel, Het oude huis
1948: A.M. Hammacher, Eduard Karsen en zijn vader Kaspar
1949: Gerrit Achterberg, En Jezus schreef in 't zand
1950: S. Vestdijk, De vuuraanbidders
1951: E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld
1952: J.C. Bloem, Avond
1953: F. Bordewijk, Studiën in de volksstructuur en De doopvont
1954: L.J. Rogier, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (de hoofdstukken I, II, IV)
1955: A. Roland Holst, Late telgen
1956: Anna Blaman
1957: P.C.A. Geyl
1958: Pierre Kemp
1959: niet uitgereikt
1960: Victor E. van Vriesland
1961: H.W.J.M. Keuls
1962: Theun de Vries
1963: F. van der Meer
1964: Leo Vroman
1965: niet uitgereikt
1966: Anton van Duinkerken
1967: Lucebert
1968: Gerard Kornelis van het Reve
1969: niet uitgereikt
1970: Gerrit Kouwenaar
1971: Willem Frederik Hermans (prijs geweigerd)
1972: Abel J. Herzberg
1973: Hendrik de Vries
1974: S. Carmiggelt
1975: Rudy Kousbroek
1976: Remco Campert
1977: Harry Mulisch
1978: Cornelis Verhoeven
1979: Ida Gerhardt
1980: Willem Brakman
1981: Karel van het Reve
1982: M. Vasalis
1983: Hella S. Haasse
1984: niet uitgereikt (Elco Brinkman weigerde de voordracht van de jury aan Brandt Corstius)
1985: niet uitgereikt als gevolg van de Brinkman/Brandt Corstius affaire
1986: niet uitgereikt als gevolg van de Brinkman/Brandt Corstius affaire
1987: Hugo Brandt Corstius
1988: Rutger Kopland
1989: Jan Wolkers (prijs geweigerd)
1990: Kees Fens
1991: Elisabeth Eybers
1992: Anton Koolhaas
1993: Gerrit Komrij
1994: J. Bernlef
1995: A. Alberts
1996: K. Schippers
1997: Judith Herzberg
1998: F.B. Hotz
1999: Arthur Lehning
2000: Eva Gerlach
2001: Gerrit Krol
2002: Sem Dresden
2003: H.H. Ter Balkt
2004: Cees Nooteboom
2005: Frédéric Bastet
2006: H.C. ten Berge
2007: Maarten Biesheuvel
2008: Abram de Swaan
2009: Hans Verhagen
2010: Charlotte Mutsaers

Bron: Kees Fens, Doorluchtig glas. Vijftig jaar P.C. Hooftprijs, Amsterdam, 1997 en Steemers.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.