kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pankaj Mishra

Brits-Indiase schrijver

Pankaj Mishra (1969) werd geboren in Noord-India en woont tegenwoordig in Londen. In 2001 debuteerde hij met het zeer positief ontvangen De romantici. Hij schrijft regelmatig voor The New York Review of Books en The Times Literary Supplement.

Mishra studeerde handelswetenschappen aan de Universiteit van Allahabad en Engelse Letterkunde aan de Nehru Universiteit in New Delhi.
Sinds hij een artikel publiceerde in The New York Review of Books is hij een veelgevraagd auteur van essayistische boekbesprekingen en politieke beschouwingen. Pankaj Mishra verdeelt zijn tijd tussen Londen, New Delhi, een dorpje in de Himalaya en het Wellesley College in Amerika, waar hij elk jaar een aantal weken lesgeeft.

Pankaj Mishra maakte zijn internationale doorbraak met The Romantics, over een Indiase student die in de heilige stad Benares geconfronteerd wordt met Westerse gewoonten en denkwijzen.

In 2004 verscheen het essayistische reisboek De Boeddha in de wereld, een zoektocht naar de betekenis van de Boeddha in de hedendaagse wereld.
Het is het resultaat van tien jaar reizend vorsen, vanaf een retraite in een dorp aan de Himalaya, toen hij zich wel realiseerde dat Boeddha een van de grootste Indiers was, maar dat hij het moeilijk vond om te zeggen waarin zijn ideeen verschilden van een Gandhi, Tagore of Krishnamurti. Wat volgt is een als reisverslag vermomd breedgewaaierd onderzoek naar het boeddhistisch cultuurgoed met naast persoonlijke tevens historische, politiek-economische (Marx), filosofische (van Heraclitus via de Stoicijnen tot en met Nietzsche) en modern-wetenschappelijke accenten.
Niet alleen herontdekt hij als Indier veel onbekende aspecten van zijn land en zijn geschiedenis, maar plaatst in zijn gedetailleerd en beeldrijk verslag veel zaken in de juiste, vaak pragmatische context en relativeert daarmee veel mythevorming rond de historische boeddha. Een gefundeerde, zeer prettig leesbare en bijna ideale introductie tot het moderne) boeddhisme voor de geinteresseerde leek. Met noten en verklarende woordenlijst. (Biblion recensie, Redactie)

Onlangs verscheen Temptations of the West: How to be Modern in India, Pakistan, Tibet and Beyond. Daarin schrijft hij over de veranderingen onder druk van de Westerse moderniteit, en over de paradoxen van globalisering.

Websites: www.winternachten.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.