kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Poetry-International

Het jaarlijkse Poetry International Festival wordt georganiseerd door Stichting Poetry International en steunt in belangrijke mate op de hulp van tientallen vrijwilligers.

Stichting Poetry International is een literaire organisatie die zich ten doel stelt aandacht te vragen voor goede poëzie uit binnen- en buitenland en de internationale uitwisseling tussen dichters, poëzievertalers, -kenners en poëzieliefhebbers te stimuleren.

Het grootste deel van de activiteiten van Poetry International wordt gevormd door het organiseren van een aantal jaarlijkse evenementen, te weten het Poetry International Festival, Gedichtendag en het Kinderfestival. Daarnaast zijn er de projecten Gedicht aan de reiziger en Het gedicht is een bericht. Verder houdt de stichting zich bezig met literatuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs door middel van lessuggesties rondom poëzie.

Een van de grootste en meest toonaangevende poëzie-evenementen ter wereld is het jaarlijkse Poetry International Festival. Het vindt plaats in de Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25, Rotterdam. Daar vindt ook de kaartverkoop plaats.
Elk jaar nodigt Poetry International zo'n vijfendertig binnen- en buitenlandse dichters uit, van grote beroemdheden tot nieuwe talenten, om bij dit evenement in de Rotterdamse Schouwburg te gast te zijn.
Literaire kwaliteit, variatie, vernieuwing en reflectie vormen de uitgangspunten van het programma, dat bestaat uit voordrachten, discussies, lezingen, interviews en interdisciplinaire projecten. Het festival brengt niet alleen een parade van de rijkdommen van de hedendaagse dichtkunst, maar ook inzicht in nieuwe ontwikkelingen en interessante aspecten van de moderne internationale poëzie. De verschillende opvattingen daarover komen aan bod in diverse themaprogramma's.

Geschiedenis
In 1969 reisden Adriaan van der Staay, toenmalig directeur van de Rotterdamse Kunststichting, en Martin Mooij, hoofd van de afdeling letteren bij de Kunststichting, naar Engeland om daar het Londense Poetry International Festival bij te wonen. Tijdens hun bezoek deden Van der Staay en Mooij de inspiratie en de nodige contacten op om het jaar daarop een soortgelijk evenement in Rotterdam te organiseren.
Het eerste Poetry International Festival vond dus plaats in 1970.
Drieëntwintig dichters, onder wie de Pool Zbigniew Herbert, de Fransman Eugène Guillevic en de Oostenrijker Ernst Jandl waren te gast om gedichten voor te dragen in de kleine zaal van concertgebouw de Doelen: José Battlo (Spanje), Horst Bienek (Duitsland), José Manuel Caballero Bonald (Spanje), Beat Brechbühl (Zwitserland), Brutus Dennis (Zuid-Afrika), Johnny van Doorn (Nederland), Eugène Guillevic (Frankrijk), Lars Gustafsson (Zweden), Zbigniew Herbert (Polen), Ernst Jandl (Oostenrijk), Galway Kinnell (USA), Carolyn Kizer (USA), Gerrit Komrij (Nederland), Rutger Kopland (Nederland), Ferdinand Kriwet (Duitsland), Christopher Logue (Groot-Brittannië), Friederike Mayröcker (Oostenrijk), Adrian Mitchell (Groot-Brittannië), Vasko Popa (Bosnië), Willy Roggeman (België), Peter Rühmkorf (Duitsland), Vassilis Vassilikos (Griekenland) en Rhydwen Williams (Groot-Brittannië).

In de daarop volgende jaren groeide het Rotterdamse Poetry International Festival gestaag uit tot een toonaangevend internationaal poëziefeest en een belangrijke ontmoetingsplaats voor honderden dichters en hun publiek.

Poetry Park (Dunya Festival)
In 1977 werd op de eerste dag van het festival gelezen bij het enige Rotterdamse standbeeld van de dichter Hendrik Tollens in Het Park (bij de Euromast). Deze presentatie waarbij een zeer gemêleerd publiek aanwezig was, bleek een succesformule. De openingsdag, ofwel 'Poetry Park', groeide uit tot het grote en welbekende Dunya Festival.

In 1987 werd Poetry International een zelfstandige organisatie met Martin Mooij aan het hoofd. De Stichting Poetry International breidde haar werkzaamheden uit met onder andere een samenwerking met het Rotterdamse vuilophaalbedrijf de Roteb. Met het project 'Het gedicht is een bericht' werden vanaf 1987 dichtregels op de veegwagens, vuilniswagens en rioolwagens geplaatst. Inmiddels rijden alle vuilniswagens van de Roteb met een dichtregel rond en kent menig Rotterdammer een daaraan ontleende favoriete dichtregel uit het hoofd.

Tatjana Daan volgde Martin Mooij als directeur van de stichting op in 1996. Het Festival verhuisde van De Doelen naar de Rotterdamse Schouwburg en in 1997 werd begonnen met het Poetry Kinderfestival voor basisschool-leerlingen. In 2000 werd de Gedichtendag en verkiezing van de Dichter des Vaderlands geïntroduceerd. Gedichtendag groeide uit tot een grootse poëziedag in zowel Nederland als Vlaanderen. Met de lessuggesties, de Gedichtendagprijzen, de Gedichtendagbundel en de ruim tweehonderd activiteiten die ieder jaar worden georganiseerd mag Gedichtendag inmiddels met recht een succes worden genoemd.

Eind 2002 werd Poetry International Web geïntroduceerd en daarmee was de internationale poëziesite www.poetryinternational.org een feit, een online poëziemagazine met meer dan twintig internationale partners, veel poezie - in twee talen! - en informatie over dichters en de dichtkunst.

Met de komst van de nieuwe directeur Bas Kwakman in 2003 werden de diverse projecten voortgezet. Op het Festival legde hij de relatie tussen poëzie en beeldende kunst met het project Poetry & Art.
Vanaf 2004 biedt het Festival een podium aan het Poetry World Slampionhip, de internationale kampioenschappen poetry slam.

Gedichtendag
Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar, op de laatste donderdag van januari, centraal. Gedichtendag vond voor het eerst plaats op 27 januari 2000 en is gemodelleerd naar de succesvolle National Poetry Day in Engeland. Poetry International en Behoud de Begeerte leggen met de Gedichtendagbundel, de lessuggesties en de Gedichtendagprijzen de basis voor Gedichtendag. Een belangrijk onderdeel van Gedichtendag zijn elk jaar de ruim 200 activiteiten die door heel Nederland en Vlaanderen worden georganiseerd door scholen, bibliotheken, culturele instellingen en particulieren. Poetry International looft jaarlijks twee prijzen uit, te weten de C.Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie die op het jaarlijkse Poetry International Festival wordt uitgereikt en de Gedichtendagprijzen voor de drie mooiste gedichten van het afgelopen jaar die worden uitgereikt op de jaarlijkse Gedichtendag op de laatste donderdag van januari. Sinds 2004 vindt tijdens het Poetry International Festival het Poetry World Slampionship plaats.

Websites: www.poetry.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.