kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Preromantiek

preromantiek

De preromantiek is een literaire stroming tussen ongeveer 1740 en 1780 die op de Romantiek vooruitliep.

In reactie op de verstandelijke artistieke opvattingen van het classicisme legde de preromantiek de nadruk op intuïtie, gevoel en persoonlijke creativiteit. Overdrijving hiervan leidde tot een sterk sentimentalisme, dat pas in de Romantiek op aanvaardbare wijze geïntegreerd zou worden. Typerend is de Engelse graveyard poetry (kerkhofpoëzie); daarnaast ontstond de sentimentalistische roman, vol deugdzame en edelmoedige helden en heldinnen.

Nederlandse preromantici waren onder andere Jacobus Bellamy en Rhijnvis Feith.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Preromantiek.Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 465.