kunstbus
Dit artikel is 12-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

proleet

Duits leenwoord. 1. De proleet (de; m,v; meervoud: proleten) is een persoon zonder beschaving. Synomiem: hufter. Van het hoogduits Prolet, afgeleid van proletariër. 2. (stud.) niet-student; philister.

Sedert eind der 19de eeuw in de studententaal ook prol, van proleet, dat zelf weer een verkorting is van proletariër < latijn prōlētārius 'burger, die alleen door zijn kinderen (prōlēs) de staat van nut is (rekruten)', sedert de Saint-Simonisten kreeg het woord zijn huidige politieke inhoud.

Proletariër

1 (in t oude Rome:) arme burger, die de Staat enkel met zijn proles kon dienen;
2 bezitloze, die geheel van zijn arbeid moet leven.

[Lat. proletarius = burger van de laagste klasse die de staat niet door zijn vermogen maar slechts door zijn kroost (proles) dient; proles = wat voortgegroeid is, spruit, kroost, van pro-, en alescere = opgroeien; vgl. alere = voeden, grootbrengen] iem. zonder bezit, die uitsluitend door zijn arbeid in zijn levensonderhoud voorziet.

(Hd.), m. (-s), bezitloos arbeider; persoon uit de armste bevolkingsgroep; - in 't bijz. als meedoende aan de klassenstrijd tegen de bourgeoisie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 666.