kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Realisme-in-het-theater

Het realistische drama

Het realisme in het theater beleefde zijn hoogtepunt tussen 1880 en 1900. De Noor Henrik lbsen (1828-1906) was de eerste dramaschrijver van duidelijk realistische en op zijn eigen tijd ge├źnte drama's. Ze zorgden aanvankelijk voor grote opschudding. Het overwegend burgerlijke schouwburgpubliek was namelijk niet gewend om in het theater zo direct met zichzelf en vooral met zijn minder verheven kanten geconfronteerd te worden. De wereld op het toneel kwam plotseling angstwekkend dichtbij.

Henrik Ibsen schreef niet langer de gebruikelijke tragedies over koningen in versvorm, maar drama's in proza over mensen uit de burgerlijke klasse en hun onderlinge, vaak verziekte relaties. Een aantal van lbsen's stukken werd verboden, omdat men ze als een gevaar voor de openbare moraal beschouwde. Desondanks groeide de invloed van het realisme en vooral in de eerste helft van onze eeuw werd het theater erdoor overheerst.

Naast stukken van lbsen speelde daarbij het werk van de Russische dramaschrijver Anton Tsjechov een belangrijke rol.

Naast het realisme bloeide de stroming van het naturalisme op. Ook hierbij streefde men naar een zo exakt mogelijke weergave van de dagelijkse werkelijkheid en het menselijk gedrag. Een belangrijk verschil is, dat het naturalisme ontkent dat de mens een vrije wil heeft. Het probeert zo wetenschappelijk mogelijk aan te tonen, dat iedereen onontkoombaar bepaald is door zijn afkomst en opvoeding.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.