kunstbus
Dit artikel is 01-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Reind Kuitert

Reind Kuitert (Groningen 1891 - Santpoort 1983) was onderwijzer en leraar voortgezet onderwijs. Medeauteur van vele malen herdrukte lesmethoden zoals Van kindertaal tot moedertaal (1951). Hij schreef in het Pedagogisch tijdschrift levende talen. Gedichten in het Gronings van hem zijn opgenomen in Haim en Heerd.

Kuitert was enige tijd bevriend met de dichter Willem Eduard Koning, met wie hij in 1911 het pseudoniem Willem de Mérode bedacht. Hij schreef over de taalkundige aspecten van diens werk Willem de Mérode (1928). Reind Kuitert was de eerste jongen van wie we weten dat Keuning hem aantrekkelijk vond. Het gedicht Avond schreef De Mérode bijvoorbeeld voor Reind Kuitert. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.