kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rhijnvis Feith

Rhijnvis Feith (Zwolle 7 februari 1753 (doopdatum) - aldaar 8 februari 1824) was een Nederlands auteur, dichter en zanger.

Rhijnvis Feith behoorde tot de literaire stroming het sentimentalisme en stond onder anderen onder invloed van Edward Young, Friedrich Gottlieb Klopstock en Baculard d'Arnaud.

Feith stamde uit een gefortuneerd regentengeslacht uit Elburg. Hij studeerde rechten in Leiden (1769-1770) en promoveerde hierop na één jaar.
Zo rond 1780 sloot Feith zich aan bij de patriotten. Waarschijnlijk werd hij beïnvloed door Joan Derk van der Capellen tot den Pol die zijn buurman was in de Bloemendalstraat. Hierdoor werd hij in 1787, na een patriotse revolutie in Zwolle, tot magistraat gekozen. Deze functie bekleedde hij zeven maanden: toen vond er een tegenrevolutie plaats die het gezag van Willem V van Oranje-Nassau herstelde. Feith was van 1780 tot 1814 ontvanger van de belastingen (convooien en licenten) op het belastingkantoor van zijn vader.

Op 17 november 1772 trouwde hij met Ockje Groeneveld. Zij kregen samen negen kinderen.
's Zomers leefde hij op zijn buitengoed Boschwijk (Heinoseweg) en 's winters in de stad (Bloemendalstraat). Zijn vrouw stierf op Boschwijk op 12 mei 1813.

Rhijnvis Feith overleed te Zwolle op 8 februari 1824, de dag na zijn eenenzeventigste verjaardag. Hij werd eerst begraven in de Sint Michaëlskerk te Zwolle, maar werd op 6 oktober 1825 herbegraven op de begraafplaats aan de Meppelerstraatweg. Op 26 oktober 1825 werd er een monument op zijn graf geplaatst, gemaakt door de beeldhouwer P.J. Gabriël. Hiermee ging een wens van Feith in vervulling, want in 1779 ondertekende hij al een rekest aan het stadsbestuur met het verzoek om het begraven in kerken te stoppen en een begraafplaats buiten de stad in te richten.

De tekst op de gedenkplaat van zijn graf luidt:
Dat alles wat ik was of had de dood vrij roove;
Gods waarheid wankelt niet, wie immer op haar bouw.
Ik geloof in Jesus, en ik stierf in dat gelove,
Mijn stof rust in dit graf op zijn verdienste en trouw.


Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Rhijnvis_Feith.


Pageviews vandaag: 1868.