kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ridderroman

Een ridderroman is een meer algemene naam voor een middeleeuwse verhaal (meestal berijmd) uit de wereld van de ridders. Deze werd veelal voorgedragen aan de hoven van de adel, vooral in Frankrijk, door rondreizende personen, die er hun beroep van hadden gemaakt.

De ridderromans zijn in vier categoriƫn in te delen:
De Frankische romans (naar Karel de Grote)
De Alexander-romans (naar Alexander de Grote)
De Arthur-romans (naar koning Arthur)
De oosterse romans (Arabische cultuur)

Vaak is er een strijd om een mooie jonge vrouw. Er komen vaak ook gevechten tussen ridders onderling in voor. De winnaar krijgt het gebied of de vrouw van de verliezer. In hoofse verhalen, dat zijn verhalen uit Engeland over Koning Arthur, wordt de vrouw meer in haar waarde gelaten dan in voorhoofse verhalen. Bij ridderromans doet zich vaak epische verdichting voor, het toeschrijven van diverse avonturen aan een (algemeen bekende) persoonlijkheid zoals Sir Lancelot of Karel de Grote.

Ridderromans zijn in te delen in twee hoofd genres:

Voorhoofse ridderromans
Dit is tevens ook het oudste genre (ontstond eind 11e eeuw). Kenmerken van de voorhoofse ridderroman zijn:
trouw aan God en trouw aan de leenheer
moed en kracht
geringe aanzien van de vrouw

Bekende voorhoofse ridderromans zijn:
Roelantslied - La chanson de Roland
Karel ende Elegast

Hoofse ridderroman
Het tweede hoofdgenre is de hoofse ridderroman. Deze ontstond rond 1150 en heeft als kenmerken:
hoog aanzien van de vrouw
hoofse minne speelt voorname rol
list en sluwheid belangrijker dan brute kracht en moed
vaak sprookjesachtige elementen (draken, Merlijn)

Bekende hoofse ridderromans zijn:
Le morte d'Arthur
De jeeste van Walewein en het schaakbord

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderroman

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 152.