kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Robert MusilGeboren 6 november 1880, gestorven 15 april 1942
Oostenrijks auteur

Leven
Musil, die tot de belangrijkste romanciers van de 20e eeuw behoort, was pas na verschillende omwegen tot het schrijverschap geraakt. Als zoon van een Klagenfurts universitair professor was hij eigenlijk voorbestemd een officiersloopbaan te doorlopen. Musil ontdekte tijdens zijn studie van het artilleriewezen evenwel zijn technische begaafdheid en studeerde, na het afbreken van zijn militaire opleiding, machinebouw. De daaropvolgende periode als assistent op de T.H. Stuttgart (1902/03) beantwoordde echter niet aan zijn ambitie en Musil nam opnieuw een studie op, die van de filosofie.

Werk
Na een succesvolle promotie zag Robert Musil echter van een academische carrière af, aangezien hij met zijn eerste literaire werk, het verhaal "Die Verwirrungen des Zöglings Törless" (1906), onvermoed in binnen- en buitenland opzien baarde. In het verhaal van Törless, die als duizendpoot elke vorm van categorisatie en normering ten aanzien van zijn persoon afwijst, maar zich echter als adept van een kadetteninstituut aan een streng reglement dient te onderwerpen, wordt reeds de thematiek van Musils hoofdwerk aangeduid: de poging om, tegen de achtergrond van de crisis van de traditionele moraals- en relatievormen binnen het Europa van vóór en ná W.O. I een menselijke existentievorm te kiezen, die door geen enkele, aloude eigenschap bepaald is.

Dit streven, dat Törless latent beweegt, komt tot een volledige ontplooiing in de hoofdfiguur van het 2000 pagina's omvattende romanfragment "Der Mann ohne Eigenschaften" (1931-1942), waaraan Robert Musil tot aan zijn dood werkte. Dit werk, waarvan de handeling in de laatste maanden van de afgematte Oostenrijks- Hongaarse keizerlijke en koninklijke monarchie speelt, toont ons Ulrich, een veelzijdig ontplooide intellectueel, op zoek naar een anders zijn/kunnen, dat in een door bureaucratie en traditionele conventies bepaalde leefwereld tot een existentiële noodzakelijkheid geworden is.

Musil, die zich in zijn laatste levensdecennium uitsluitend aan dit machtige romanproject wijdde, was in toenemende mate afhankelijk van de financiële ondersteuning van vrienden en bewonderaars. Want hoewel het in 1931 gepubliceerde eerste deel door de kritiek vol enthousiasme werd ontvangen en door literaire collega's als Thomas Mann op indringende wijze werd aanbevolen, verliep de verkoop van het boek zeer traag.

Bovendien moest Musil na Hitlers annexatie van Oostenrijk zijn vaderland verlaten en naar Zwitserland vluchten. In 1942 stierf hij in Genève, volkomen berooid en zonder zijn opus magnum te hebben voltooid. Pas tien jaar na zijn overlijden verscheen een eerste editie van het fragment.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.