kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Romantiek-in-de-literatuur

Romantiek in de Literatuur

Het boek 'a sentimental yourney through France and Italy' (Laurence Sterne) had grote gevolgen. Het boek was een reactie op de saaie reisverhalen van het rationalisme en een voorloper van de romantische reisverhalen, waarin de fantasie de vrije loop wordt gelaten. Sentimentaliteit betekent hier dat gevoelens worden beschreven, en beschrijvingen zijn levensecht. Zijn stijl vond veel navolging. Het sentiment, gevoel, werd in elk geval positief gewaardeerd en vond veel navolging.

De zogenaamde Jenase romantiek werd vertegenwoordigd door Novalis, Tieck, Wackenroder, A. W en Friedrich Schlegel. Zij legden de fundamenten voor de subjectivistische kunstopvatting van de romatiek, steunend op Fichte, Johann gottlieb en Schelling.

Tot de Heidelbergse romantiek horen Arnim, Brentano, Görres, de gebroeders grimm, die zich op de volkse dichtkunst toelegden en daarmee de basis voor de late romantiek vestigden.

Tot de late romantiek rekenen we Eichendorff, Uhland, Mörike, E.T.A.Hoffmann, Hauff en Kleist, die het tegenstrijdige van dit tijdperk bijzonder goed zichtbaar maakte en al naar het realisme neigde. Dichters van de bevrijdingsoorlogen waren o.a. Körner Theodor, Arndt, Schenkendorf. Het realisme kondigde zich aan met Chamisso, Immermann, Grabbe, Heine.

Van de Engelse literatuur is vooral byron het vermelden waard; met zijn pathos van innerlijke verscheurdheid is hij de meest fascinerende persoonlijkheid van de romantiek, maar ook zijn vriend Percy Bysshe Shelley alsook Robert Burns, blake, Wordsworth, Coleridge, Thomas-de-Quincey (met zijn 'Confessions of an English Opium Eater'), Walter-Scott en Keats.

De eigenlijke stichter van de Franse romantiek was Francois Chateaubriand, haar woordvoerder was victor hugo en haar lyricus zonder twijfel Musset.

Tot de Russische romantiek behoort Alexandr Puschkin, die in zijn geboorteplaats als de grootste lyricus aller tijden geldt, zoals Mickiewicz als aanvoerder van de romantiek de belangrijkste dichter van Polen werd.

================================================================================
Als romantische filosofen gelden Schelling, Fichte, Johann gottlieb, Schleiermacher, Schlegel, Friedrich. Hun gemeenschappelijke kenmerk is de waardering van de productiviteit van het ik en in het bijzonder van de fantasie. De duidelijkste filosofische uitdrukking van de romantiek gaf Schelling in zijn leer van het bezielde universum en van de eenheid van natuur en geest in het absolute. Andersom werden de ideeën van Hegel over de historische evolutie geïnspireerd door de romantiek.

zie ook hier.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.