kunstbus
Dit artikel is 16-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

samengestelde-werkwoorden

Samengestelde werkwoorden

Wat de vorming van werkwoorden betreft, is er een onderscheid te maken tussen niet-samengestelde (of: enkelvoudige) werkwoorden, zoals werken, zien, komen, en samengestelde werkwoorden.

Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, huishouden.

samengestelde werkwoorden vallen uiteen in
. scheidbaar samengestelde werkwoorden, bijv. sámenwerken, áfzien, tússenkomen, pláátsvinden, en
. niet-scheidbaar samengestelde, bijv. misléíden, overzíén, onderstéúnen.

De scheidbaar samengestelde werkwoorden hebben de eigenschap dat het niet-werkwoordelijke eerste deel, dat het woordaccent draagt, los kan komen van het werkwoordelijke tweede deel, bijv. sámenwerken: we werken al heel lang samen/er valt met hen niet samen te werken/ze hebben nooit echt samen willen werken.

De niet-scheidbaar samengestelde werkwoorden, die in de regel het woordaccent op het werkwoordelijke deel hebben, blijven daarentegen steeds één geheel vormen, bijv. overzíén: we overzien het niet goed/dat is nauwelijks te overzien/we hebben het niet helemaal kunnen overzien .

Bron: taaladvies.net


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.