kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Saul Friedlander

Saul Friedländer

Israelische historicus, geboren op 11 oktober 1932.

Saul Friedländer schreef vele boeken over nazi-Duitsland en de jodenvervolging en geldt als een grote deskundige op dit gebied. Hij ontving talrijke prijzen en onderscheidingen.

Saul Friedländer is hoogleraar geschiedenis aan de University of California en emeritus hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Tel Aviv.

Biografie
Friedländer werd in 1932 geboren in de Tsjechische hoofdstad Praag. Zijn ouders waren Duitstalige Joden, die later in Auschwitz om het leven zijn gebracht. Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog onder een valse naam in Frankrijk.

Begin 1939, toen duidelijk werd dat Hitler Tsjechoslowakije zou bezetten, vertrok het gezin naar Frankrijk. De negenjarige Friedländer werd op een streng katholieke kostschool geplaatst. Gescheiden van zijn ouders gaf hij zich geheel over aan het katholicisme. Pas nadat duidelijk was geworden dat zijn ouders in Auschwitz vermoord waren, zocht hij toenadering tot het zionisme.

In het boek Herinneringen schetste hij zijn jeugd onder de dreiging van het nazisme.

Nazi-Duitsland en de Joden
Deel 1 - De jaren van vervolging 1933-1939 - van zijn magnum opus Nazi Germany and the Jews verscheen in 1997.
De al zeer vele malen vertelde geschiedenis van de jodenvervolging vóór en in de Tweede Wereldoorlog wordt door de bekende Israëlische historicus Friedländer nogmaals beschreven, maar tevens in een nieuw perspectief geplaatst. Opmerkelijk is Friedländers zeer leesbare, meeslepende stijl van schrijven die men bij weinig wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp aantreft.
Als geen ander is hij erin geslaagd te laten zien hoe ingewikkeld de geschiedenis van de jodenvervolging zich heeft voltrokken. Waar voorheen vooral het nazi-vervolgings apparaat werd bestudeerd óf alleen aan de slachtoffers aandacht werd besteed, schetst Friedländer aan de hand van o.a. dagboeken, brieven en krantenberichten een beeld waarin vervolgers (Duitsers), vervolgden (joden) èn hun omgeving (de Duitse en internationale samenleving) naast en bij elkaar worden geplaatst. Hij laat zien wat de nazi's voor ogen stond, hoe de Duitse bevolking zich opstelde en hoe de joden hun lot ondergingen. De 'grote politiek' maar óók de alledaagse werkelijkheid, hoe deze werd beleefd door de joden zelf, worden beschreven waarbij de auteur, meer dan recente historici, tevens de nadruk legt op de belangrijke invloed van Adolf Hitler zelf op de Holocaust.
Friedländer meent - anders dan Goldhagen - niet dat het Duitse volk behept was met een op fysieke eliminatie van de joden gericht antisemitisme. Wél dat de aanwezigheid van traditioneel antisemitisme en onverschilligheid jegens het lot der joden er wel degelijk toe hebben bijgedragen dat de nazi's de Europese joden op zo'n ongekende schaal konden vermoorden.

Deel 2 - De jaren van vernietiging 1939-1945 - verscheen in 2006 reeds in het Duits ( het verschijnt in september 2007 in Nederlandse vertaling). Het beslaat de periode van de Tweede Wereldoorlog.
Met het tweede deel van Nazi-Duitsland en de joden heeft Saul Friedländer zijn magnum opus over de vervolging en de vernietiging van de joden in het door de nazi's bezette Europa voltooid. Samen met het eerste deel verschijnt het nu in één band. In dit monumentale werk heeft de Holocaust zijn meest alomvattende beschrijving gevonden.
In dit indrukwekkende boek wordt de meest schrijnende episode uit de twintigste-eeuwse geschiedenis beschreven en geïnterpreteerd. De uitvoering van de Duitse vernietigingspolitiek en -maatregelen steunde enerzijds op de onderdanigheid van politieke autoriteiten, de hulp van lokale politieke organen en de passieve houding of medewerking van de bevolking, om te beginnen van haar politieke en geestelijke elites. Maar anderzijds steunde zij op de bereidheid van de slachtoffers om te zwichten voor bevelen, niet zelden met de hoop deze te kunnen verzachten of ze lang genoeg te overleven om aan erger te ontkomen. Doordat Friedländer recht doet aan alle facetten - op alle niveaus en op alle plaatsen - geeft hij inzicht in de proporties, de complexiteit en de onderinge verwevenheid van de vele componenten van deze geschiedenis. Zich baserend op een immens scala van documenten en een overweldigend koor van getuigenissen - voornamelijk uit dagboeken, brieven en herinneringen - weet hij te verijdelen dat wij de herinnering aan gebeurtenissen die ongehoord en weerzinwekkend zijn, als iets vanzelfsprekends zouden gaan beschouwen. ( Israëlische Holocaust-historicus en schrijver Saul Friedländer krijgt dit jaar de prestigieuze Duitse Friedenspreis, die traditiegetrouw zal worden uitgereikt op de Frankfurter Buchmesse in oktober, zo melden de Frankfurter Allgemeine en Der Spiegel. De Vredesprijs is een onderscheiding van de Duitse boekhandelaren en is 25.000 euro waard. Met Friedländer wilde de jury de "epische verteller van de Shoah" eren. Hij gaf "een geschiedenis en een naam aan wie tot as is gereduceerd", zo voegde de jury eraan toe.
De laureatenlijst is indrukwekkend, met als eerdere bekroonden onder meer Orhan Pamuk, Susan Sontag, Martin Walser, Mario Vargas Llosa, Jorge Semprun, Amos Oz en Gyorgy Konrad. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 65.