kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Selma Lagerlof

Zweeds schrijfster, geboren 20 november 1858 Marbacka- overleden 16 maart 1940 Marbacka.

Selma Lagerlöf was een hoofdfiguur van de Zweedse neoromantiek. Haar stijl is persoonlijk, lyrisch en taalkundig eenvoudig en wordt gekenmerkt door een onuitputtelijke fantasie en grote oorspronkelijkheid. Opvallend in haar werk zijn ook het religieuze en spirituele. Geïnspireerd door sagen en legenden creëerde ze haar verhalen vaak rondom volksgeloof en bovennatuurlijke gebeurtenissen.

Zij is in 1909 de eerste vrouw die de Nobelprijs voor de Literatuur ontving.

Biografie
Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf was geboren als dochter uit een rijke familie op het landgoed Mårbacka in Värmland. In 1940 is zij hier ook overleden.

Selma kreeg als driejarig meisje een ziekte waardoor zij tot haar tiende nauwelijks kon lopen. In 1862 geraakt ze zelfs tijdelijk verlamd aan beide benen. Haar grootmoeder vertelde haar in die tijd sprookjes, sagen en verhalen uit de streek. Het duurt een jaar voor er beterschap is maar ze blijft een stijve heup houden.
Wanneer ze 9 jaar is wordt ze een tijdje naar een oom in Stockholm gestuurd voor een behandeling van haar heup bij een specialist. Hier komt ze in aanraking met de romans van Walter Scott, leest ze Hans Christian Andersen, woont ze haar eerste opera bij en gaat naar het theater.

Selma en Gerda, haar jongere zuster worden thuis opgevoed door gouvernantes, en Selma begint haar eerste schrijfsels: eerst theater maar dat lukt niet zo goed, dan gedichten. In 1880, wanneer ze bruidsmeisje is op een trouwpartij leest ze één van haar gedichten voor. Eva Frykell, een bekend schrijfster in Stockholm, vraagt naar meer werk van haar en probeert een uitgever te vinden, zonder succes.

Van 1882 tot en met 1885 volgde zij de leraressenopleiding in Stockholm, waarna ze van 1885 tot 1895 als lerares in Landskrona werkte.

In 1886 worden enkele van haar sonnetten gepubliceerd door Barones Sophie Adlersparre, pionier van de Zweedse vrouwenbeweging en uitgever van het dagblad Dagny.

In de lente van 1890 lanceert het vrouwenblad Idun een competitie voor romans en Selma stuurt 5 hoofdstukken op van haar epos Gösta Berlings saga, waaraan ze reeds tien jaar gewerkt heeft. Ze wint de wedstrijd en omdat er grote belangstelling bestaat voor het volledige werk neemt ze een jaar verlof om het af te werken. Ze maakte internationaal en vooral in Zweden faam met haar debuut "Gösta Berlings saga" (1891), een roman over geloof en de verhoudingen tussen mensen.

In 1897 verhuisde zij naar Falun, om vervolgens in 1909 weer te verhuizen naar haar ouderlijk huis Mårbacka.

Door reizen naar Italië en het Midden-Oosten leerde Selma Lagerlöf de literaire mogelijkheden van de legenden kennen. Rond de eeuwwisseling begon ze steeds vaker legenden te verzamelen en te bewerken. De bekenste legendebundel is Christuslegenden uit 1904, waarvoor zij de stof gedeeltelijk uit de Apocriefe Boeken haalde.

Nils Holgerssons wonderbare reis
Selma schreef slechts één kinderboek: Nils Holgerssons underbare resa genom Sverige. Dit klassieke boek, in twee delen gepubliceerd in 1905 en 1906, ontstond naar aanleiding van een opdracht om een boek over Zweden te schrijven voor de schooljeugd. Vier tot vijf jaar lang verzamelde ze gegevens waarna ze het verhaal kon schrijven. In Nederland werd het in 1911 voor het eerst in vertaling uitgebracht.

In 1907 ontving Selma Lagerlöf een eredoctoraat van de universiteit van Uppsala. In 1909 ontving ze de Nobelprijs voor de Literatuur "In appreciation of the lofty idealism, vivid imagination and spiritual perception that characterize her writings". In 1914 werd ze lid van het comité dat de Nobelprijs voor de Literatuur toekent: de Zweedse Academie.

Haar voormalige woonhuis Mårbacka (nabij Sunne) is tegenwoordig een museum. Sinds 1991 staat haar portret op het bankbiljet van 20 Zweedse kronen.

Websites: www.rosadoc.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.