kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Sic

Sic (Latijn)

Sic is Latijn en betekent: dus, op deze manier, zo, aldus; in het Middeleeuws Latijn: ja.

Het woord wordt gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde foute schrijfwijze van een woord, of een bepaald foutief woordgebruik is gekozen. Dit kan met opzet zijn gebeurd, of per ongeluk, of door onwetendheid. Het plaatsen van "[sic]" heeft de betekenis: "Let op, dit staat er echt, maar het is niet correct". Sic wordt dan tussen vierkante haakjes geschreven. Soms wordt het geplaatst als een afkeurend of ironisch bedoelde opmerking in een citaat.

In wetenschappelijke publicaties die citaten bevatten, wordt men geacht die citaten letterlijk weer te geven, inclusief mogelijke spelfouten. Om duidelijk te maken dat men die fouten niet zelf voor het eerst gemaakt heeft, laat men iedere spelfout volgen door "[sic]".


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 675.