kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sic

Sic (Latijn)

Sic is Latijn en betekent: dus, op deze manier, zo, aldus; in het Middeleeuws Latijn: ja.

Het woord wordt gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde foute schrijfwijze van een woord, of een bepaald foutief woordgebruik is gekozen. Dit kan met opzet zijn gebeurd, of per ongeluk, of door onwetendheid. Het plaatsen van "[sic]" heeft de betekenis: "Let op, dit staat er echt, maar het is niet correct". Sic wordt dan tussen vierkante haakjes geschreven. Soms wordt het geplaatst als een afkeurend of ironisch bedoelde opmerking in een citaat.

In wetenschappelijke publicaties die citaten bevatten, wordt men geacht die citaten letterlijk weer te geven, inclusief mogelijke spelfouten. Om duidelijk te maken dat men die fouten niet zelf voor het eerst gemaakt heeft, laat men iedere spelfout volgen door "[sic]".


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.