kunstbus
Dit artikel is 16-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Standaardnederlands

Standaardnederlands is de gestandaardiseerde variant van het Nederlands die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in Nederland, België en Suriname, en op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Het bewaken en beschrijven van het Standaardnederlands is door de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie. De Taalunie publiceert werken waarin de normen van het Standaardnederlands zijn vastgelegd.

We verstaan onder de standaardtaal in Nederland het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein in Nederland, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media.

We verstaan onder de standaardtaal in België het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein in België, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media.

Anders uitgedrukt: standaardtaal is het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in contacten met mensen buiten de eigen vertrouwde omgeving (in zogenaamde secundaire relaties). Woorden, uitdrukkingen, uitspraakvormen of constructies die standaardtaal Nederland en in België zijn, zijn dus in principe zonder problemen bruikbaar in de genoemde sectoren en situaties.

Het begrip Standaardnederlands
Het woord Standaardnederlands staat zo (en niet als bijvoorbeeld Standaard-Nederlands, standaard-Nederlands of standaardnederlands) in het Groene Boekje. Met name officiële instanties, waaronder overigens soms ook de Taalunie, schrijven ook standaard Nederlands (met een spatie). De Taalunie spreekt ook van de Nederlandse standaardtaal.

Algemeen Beschaafd Nederlands
Een oude benaming die nog steeds wordt gebruikt, is ABN, de afkorting van Algemeen Beschaafd Nederlands. Vroeger waren er zgn. ABN-kringen, studiegroepen op scholen die zuiver taalgebruik bepleiten en welsprekendheidstoernooien organiseren. Deze aanduiding is in de vaktaal door andere benamingen vervangen, voornamelijk omdat het woord beschaafd kon worden opgevat als suggestie dat mensen die andere varianten van het Nederlands spreken niet beschaafd zouden zijn. Tot de spellinghervorming van 1995 gebruikte men voornamelijk de benaming Algemeen Nederlands (AN). In Vlaanderen is deze benaming nog steeds algemeen gangbaar.

Dialect
De varianten van het Nederlands die gesproken worden in de plattelandsgebieden van het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht en Flevoland verschillen onderling weinig. Deze varianten van het Nederlands komen het meest overeen met wat als het Standaardnederlands wordt beschouwd.

In alle grote steden van die regio worden echter dialecten gesproken waarvan de uitspraak al wat meer afwijkt van het Standaardnederlands. Dit geldt nog het meest voor het Haags, en in mindere mate ook voor het Amsterdams en Rotterdams.

In het oosten en zuiden van het Nederland worden echter een paar echte streektalen gesproken, waarvan het Fries en het Limburgs de belangrijkste zijn. Deze taalvarianten wijken zó af van het Standaardnederlands, dat ze zelfs niet als plaatselijke varianten van de Nederlandse taal kunnen worden beschouwd. Dit is nog wel het geval met bijvoorbeeld het Zeeuws en het Brabants.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardnederlands.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 38.