kunstbus
Dit artikel is 18 10 2016 14:13 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (Stichting CPNB) is opgericht door de branche-organisaties van boekverkopers en uitgevers, en heeft tot doel het lezen van boeken en het boekenbezit te stimuleren.

De stichting is opgericht door de overkoepelende organisaties van uitgevers en boekverkopers: de Nederlandse Boekverkopersbond (NBb) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) van het Nederlands Uitgeversverbond. Hun leden zijn met elkaar verantwoordelijk voor circa 80 % van de boekverkoop in Nederland. In 2001 zijn de openbare bibliotheken toegetreden tot de CPNB. Naast de eerder genoemde NBb en GAU maken ook vertegenwoordigers van het Vereniging van Openbare Bibliotheken nu deel uit van het stichtingsbestuur.

Een groot deel van de CPNB-activiteiten bestaat namelijk uit de ontwikkeling, verkoop en distributie van publiciteitsmateriaal. Daaronder vallen het Boekenweekgeschenk en het Kinderboekenweekgeschenk, maar ook winkelaffiches, etalagemateriaal en magazines.

Activiteiten:
. Boekenweek
. Manuscripta
. Nederland Leest
. 4/5 mei
. Zomerlezen
. Maand van het Spannende Boek
. NS Publieksprijs
. De Bestseller 60
. De CPNB Top-100
. Kinderboekenweek
. De Nederlandse Kinderjury
. Griffels & Penselen
. De Jonge Jury
. Gouden en Zilveren Zoen
. De Nationale Voorleesdagen

Website: www.cpnb.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 20.