kunstbus
Dit artikel is 26-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stijlfiguur

Een stijlfiguur is in taal een afwijking van de "gewone" manier van zeggen. Dit wordt, met name in de literatuur, gedaan om een effect te bereiken. Dit streven naar effecten gebeurt bewust. Onbewuste afwijking van het gewone is een stijlfout.

Vormen van stijlfiguren en stijlfouten:
abissio

abusio

accismus

accumulatio

acryologie

adjectio

adnominatio

adynaton

allegorie

alliteratie

allusie

ambiguïteit

amplificatie

anadiplosis

anafoor

anakoloet

anastrofe

animalisering

anticipatio

anticlimax

antifrase

antimetabool

antithese

antonomasie

apocope

apokoinou

aposiopese

apostrof

archaïsme

assonantie

asyndeton

barbarisme

beeldspraak

brachylogie

catachrese

chiasme

cliché

climax

clou

contradictio in terminis

contaminatie

correctio

cynisme

diëresis

diminutio

distributio

dooddoener

dubitatio

dysfemisme

ekfonesis

elisie

ellips

emfase

enallage

enjambement

enumeratie

epifoor

epitrope

epizeuxis

eufemisme

exclamatie

figura etymologica

foutieve inversie

gemeenplaats

geminatio

gnome

hendiadys

homerische vergelijking

homoioteleuton

hyperbaton

hyperbool

hysteron proteron

hystherologie

hypallage

inversie

ironie

isocolon

kenning

klanknabootsing

kruisstelling

litotes

malapropisme

metafoor

metonymie

noëma

occupatio

omkering

omschrijving

onomatopee

opeenstapeling

opsomming

overdrijving

optatie

oxymoron

parabool

paradox

parafrase

paraleipsis

parallellisme

parenthese

paronomasie

pars pro toto

percontatio

perifrase

permissio

personificatie

pleonasme

pointe

polyptoton

polysyndeton

praemunitio

praeteritio

pregnantie

preteritio

prolepsis

proteron hysteron

prothysteron

refutatio

repetitio

reticentie

retorische vraag

rijm

sarcasme

sermocinatio

spoonerisme

stafrijm

syllepsis

symploke

syncope

synecdoche

synesthesie

tante Betjestijl

tautologie

tmesis

toespeling

troop (trope, tropos)

understatement

vergelijking

vooropplaatsing

vrolijke noot

vulgarisme

zedenspreuk

zelfcorrectie

zeugma

zinspeling


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.