kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Symbolisme-in-het-theater

Symbolisme in het theater

Zie eerst realisme in het theater

Een aantal theatermakers vond, dat er door de precieze weergave van de werkelijkheid op het toneel veel te weinig ruimte voor de fantasie en het voorstellingsvermogen van het publiek overbleef. Deze opvatting stimuleerde rond 1885 de verdere ontwikkeling van het symbolisme, een stroming die was ontstaan binnen de Franse dichtkunst.

Het symbolisme stelde dat de visie op de werkelijkheid om ons heen niet rechtstreeks gedetailleerd moest worden maar slechts via de intuitie en het gevoel kon worden benaderd, zoals dit bijvoorbeeld sterk in de muziek gebeurt.

Door het gebruik van symbolen en vergelijkingen probeerde men een overheersende sfeer of een bepaald gevoel op te roepen. Vooral het decor en de belichting speelden hierbij een grote rol. Men werkte veel met gordijnen, beschilderde achterdoeken, licht- en schaduwvlekken en abstracte vormen. Daarmee werd, net als bij de kostumering, een precieze aanduiding met betrekking tot plaats of tijd vermeden.

Het symbolistisch theater, dat de werkelijkheid niet langer zintuigelijk nauwkeurig afbeeldde, maar eerder het mysterie van de dingen wilde suggereren, was aan het begin van de twintigste eeuw op zijn hoogtepunt. Het vormde een belangrijke basis voor latere ontwikkelingen. Een bekende vertegenwoordiger van het symbolisme in de toneelschrijfkunst is Maurice Maeterlinck (1862-1949).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.