kunstbus
Dit artikel is 16-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

synoniem

1 bn - hetzelfde betekenend: die woorden zijn synoniem.
2 het synoniem [-en] o - woord met (bijna) dezelfde betekenis: gelukwensen is een synoniem van feliciteren.

3 synoniem (zoölogie)
In zoölogische nomenclatuur is een synoniem een naam die hetzelfde taxon aanduidt als een andere naam. Of anders gezegd: alle namen die betrekking hebben op één en hetzelfde taxon zijn samen de synoniemen van dat taxon. Van die namen is er maar één de geldige naam.

4 synoniem (plantkunde)
In botanische nomenclatuur is een synoniem van een botanische naam een andere naam die betrekking heeft op hetzelfde taxon. Soms wordt wel de afkorting "syn." gebruikt.

Synoniem (taalkunde)
Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Een synoniem van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis ofwel denotatie. Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd.

Voorbeelden van (gedeeltelijke) synoniemen in het Nederlands zijn:
. godsdienst - religie
. ogenblik - moment
. gebeuren - geschieden
. portemonnee - beurs
. auto - wagen
. douche - stortbad
. duimspijker - punaise
. danken - wijten (het gebruik van de uitdrukking "te danken hebben aan" in negatieve zin is omstreden)

Het doel van een thesaurus is het beschikbaar stellen van een lijst met gelijkaardige of verwante woorden. Vaak, maar niet altijd, zijn dit synoniemen.

Herkomst
Oorspronkelijk heeft elk woord zijn eigen specifieke betekenis. Synoniemen ontstaan dan ook in eerste instantie volledig los van elkaar. Ze kunnen vervolgens in het algemene taalgebruik in vergelijkbare contexten voorkomen, en zodoende uitwisselbaar worden. In de evolutie van het taalgebruik kunnen vervolgens beide synoniemen ongeveer even gangbaar blijven, of het ene synoniem kan het tegen het andere afleggen. Dit laatste komt het vaakst voor aangezien volledige synoniemen in een taal strikt genomen overbodig zijn.

Synoniemen komen vaak voort uit contact tussen en het mengen van volksgroepen of talen (via leenwoorden). Oudere leenwoorden worden in de regel door nieuwe verdrongen. Zo worden in het Nederlands leenwoorden uit de oude lingua franca, het Frans, tegenwoordig bij voorkeur vervangen door leenwoorden uit de nieuwe lingua franca, het Engels.

Gebruik
Synonieme woorden, zinnen en uitdrukkingen zijn niet zonder meer uitwisselbaar in dezelfde context. Hoewel ze dus min of meer dezelfde denotatie hebben, kunnen de connotaties onderling sterk verschillen. Bovendien is het gebruik van een bepaald woord vaak aan een bepaalde schrijfstijl gebonden. Doorgaans domineert één van de synoniemenen in het idioom van een taal of een regio binnen een taalgebied. In de loop der tijd kunnen zich hierin echter verschuivingen voordoen, en hierdoor ontstaat een verschil in beleving. Wie bijvoorbeeld zegt dat hij "een stortbad heeft genomen" in plaats van dat hij gewoon "onder de douche heeft gestaan", kan voor pretentieus worden versleten. Afhankelijk van het taalgevoel en de ontwikkeling ervaren mensen bepaalde synoniemen dus al dan niet als geheel identiek qua betekenis. Bepaalde lexicografen zijn om deze reden van mening dat geen enkel synoniem exact dezelfde betekenis heeft als een ander woord (bekeken in de context van sociale lagen en hun taalgebruik), omdat etymologie, orthografie, fonetiek, ambiguïteiten, connotatie enzovoort ze uniek maken. Maar omwille van praktische doeleinden gaan veel mensen ze toch door elkaar gebruiken.

De oorspronkelijke reden voor het verschil in betekenis raakt na lange tijd vaak vergeten. Zo gaan volkeren zich vaak geheel identificeren en benoemen met de namen die historisch aan eerder levende volken werden gegeven, ook al is er slechts geringe of twijfelachtige verwantschap aantoonbaar.

Synoniemen zijn ook een bron voor eufemismen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(taalkunde)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 326.