kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Theodore Dalrymple

Theodore Dalrymple is het pseudoniem van Anthony (A.M.) Daniels (1949). Dalrymple is een Engels schrijver en psychiater.

Daniels is afkomstig uit de 'lower-class', wat in de standenmaatschappij van Engeland nog steeds meer betekenis heeft dan in Nederland. Zijn moeder was een Joodse vrouw die Nazi-Duitsland ontvluchtte. Zijn vader een communistisch activist. Daniels heeft zich door studie en arbeid opgewerkt uit het min of meer armoedige milieu waaruit hij afkomstig was.

Daniels werkte in vier werelddelen o.a. in Europa en Afrika. Als arts werkte hij in ontwikkelingslanden zoals Tanzania en Zimbabwe. Voordat hij zich terugtrok uit de medische wereld werkte Daniels in Britse gevangenissen en achterstandswijken . Uit zijn ervaringen in deze omgeving putte hij de stof voor zijn boeken en artikels.

In zijn boeken en artikelen ageert Dalrymple vooral tegen waardenrelativisme. Waarden zijn niet meer belangrijk, stelt Dalrymple. Afwijkend gedrag, criminaliteit en verslavingen worden goed gepraat. Alsof ze automatisch voortkomen uit armoede en een ongelukkige jeugd. Dalrymple hamert er op dat iedereen een eigen keuze heeft, ook een crimineel of een junkie. Het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid maakt mensen afhankelijk van instituties en houdt een onderklasse in stand.

Volgens Dalrymple is het waardenrelativisme een erfenis uit de zestiger-jaren (en daarna). Een tijd waarin progressieve intellectuelen vrijheid voor waarden en normen stelden. 'Iedereen heeft het recht zich te ontplooien op zijn eigen manier', heette het. Die vrijheid konden de intellectuelen misschien nog wel aan, maar hun idee├źn sijpelden ook door naar andere lagen van de maatschappij waar ze volgens Dalrymple grote schade aanrichten. Als voorbeeld noemt hij vrije seks, dat in de hogere regionen van de samenleving hooguit leidde tot een beperkte ontwrichting. In de lagere klassen waren de gevolgen echter desastreus, betoogt Dalrymple, omdat dezelfde vrijheid aldaar leidde tot een totale ontwrichting: promiscu├»teit werd eerder norm dan uitzondering. Met als gevolg gebroken en vaderloze gezinnen, wat zich weer wreekt op de kinderen die vaak weer voor een zelfde levensstijl kiezen.

Dalrymple hamert op het belang van onderwijs en ziet met lede ogen aan dat het meer en meer geaccepteerd is dat mensen niet hard werken. 'Je eigen ding doen' en 'vermaak' staat tegenwoordig hoger aangeschreven dan studeren, zeker in de lagere klassen.

Verder bekritiseert hij het cultuurrelativisme en het politiek correcte denken. Dit alles houdt volgens Dalrymple een onderklasse in stand, een klasse waar hulpverleners - meestal afkomstig uit hogere klassen - afhankelijk van zijn. In de lijn van zijn betoog pleit Dalrymple voor waarden zoals zelfredzaamheid, beschaving, opvoeding, zelfbeheersing, verantwoordelijkheid en schoonheid.

Dalrymple vond vooral bijval in Nederland en Scandinavische landen. Zijn critici verwijten hem een misantroop te zijn, medestanders en Dalrymple zelf ontkennen dat. Dalrymple is rationeel en een realist, zo stelt men.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Dalrymple

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 760.