kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Thomas Pynchon

Thomas Ruggles Pynchon, Amerikaanse auteur van (encyclopedische) romans en verhalen, geboren Glen Cove, New York, 8 mei 1937.

Het werk van Thomas Pynchon wordt in grote mate beheerst door ogenschijnlijke willekeur, waarbij de "hoge" cultuur vermengd wordt met de "lage": het verhaal, voorzover er één is, wordt onderbroken door liedjes, scabreuze grappen, of complete korte verhalen. Regelmatig valt de vergelijking met James Joyce, en het academisch tijdschrift gewijd.

Het allereerste boek dat in de (latere) Verenigde Staten werd verbrand was van de hand van een voorvader van Thomas Pynchon, William Pynchon, de eerste met die naam op Amerikaanse grond. Dat gebeurde in Boston, in 1652. Hij had een theologisch tractaat geschreven dat inging tegen de calvinistische leer van wie uitverkoren is en wie niet. Eén van de vele thema's in Pynchons werk is, drie eeuwen na deze gebeurtenis, de tegenstelling tussen de 'elect' en de 'preterite', waarbij zijn sympathie uitgaat naar de laatste categorie. De familie Pynchon is dus één van de oudste Amerikaanse families (sommige academici beschouwen de Pynchons als 'Amerikaanse adel'). In 'Gravity's Rainbow' komt Pynchon hierop terug bij het verhaal van Tyrone Slothrop, en diens tragische familiegeschiedenis. Sinds 1760 is er steeds minstens één Thomas Ruggles Pynchon geweest.

In 1937 wordt Thomas Pynchon geboren, in Glen Cove, Long Island, New York. Zijn vader, een landmeter, is een kennis van president Theodore Roosevelt. Thomas Pynchon zelf verlaat zijn universiteit (Cornell, waar ook Kurt Vonnegut, 10 jaar eerder, studeerde) om twee jaar lang dienst te nemen bij de Amerikaanse marine. Na zijn terugkomst zegt hij de wetenschap vaarwel en studeert af met een graad in de filologie.

Zijn eerste korte verhalen publiceert hij in 1959.

Eens afgestudeerd gaat hij werken voor Boeing in Seattle, Washington.

Hij geeft zijn werk op om zijn eerste roman te voltooien, V. (1963).
Met de publicatie van zijn experimentele roman over twee zoekende figuren in een wereld van waanzin en geweld, werd Thomas Ruggles Pynchon een cultfiguur in studentenkringen.

Terwijl verreweg de meeste auteurs zich verheugen in de belangstelling van de media (voorzover deze media zich voor hen interesseren), beslist Pynchon volledig uit het publieke leven te verdwijnen. Nooit heeft hij een interview gegeven, en sinds 1963 zijn de enige tekens van leven zijn werk zelf, behoudens wat journalistiek werk, enige recensies van andermans werk, of 'blurbs'. Een houding die hij nog steeds (2006) volhoudt -hoewel hij, enigszins ironisch, tot tweemaal toe opduikt in The Simpsons (met een papieren zak over zijn hoofd). Pynchon zelf heeft hierover duidelijkheid verschaft toen CNN hem traceerde in 1997. Op de vraag van een journalist antwoordde hij simpelweg 'Wil niet spreken met journalisten. En niet is niet'.

The Crying of Lot 49 (1966)(De veiling van nr. 49)
Een relatief bescheiden roman over een vrouw die een hilarische zwerftocht langs de Californische underground maakt om de erfenis van haar overleden vriendje te kunnen duiden. Door haar minnaar als executeur-testamentair aangewezen, komt zij bij het uitvoeren van die opdracht op het spoor van een geheime organisatie die zich richt tegen de staatsposterijen. bijbel van het Amerikaanse postmodernisme' (en net als de bijbel voor velerlei uitleg vatbaar en soms ronduit onbegrijpelijk). Een allegorische roman, spelend in West-Europa in de jaren 1944 en 1945, waarin de schrijver stelt dat de V-2 als wapen een regenboog van vernietiging en dood vormt in tegenstelling tot Gods regenboog die een belofte tot overleven inhoudt. een van de voornaamste Amerikaanse schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig worden zijn alomvattende maatschappijsatires, waarin alles met alles samenhangt, alleen nog door literatuurwetenschappers gelezen.

Gravity's Rainbow werd bekroond met de belangrijkste literaire prijs in de VS, de National Book Award. De prijs werd opgehaald door een clown. Voor de William Dean Howells Medal, een vijfjaarlijkse prijs voor het belangrijkste Amerikaanse fictie-werk, bedankte hij met een briefje waarin stond dat er maar één manier is om "neen" te zeggen, en dat is "neen". Ook werd hem een Pulitzer toegekend, maar de beslissing van de jury werd teniet gedaaan door de beheerders van deze prijs, omdat het book (o.a.) 'obsceen' zou zijn.

In de jaren 90 verschijnen de teleurstellende romans als Vineland (1990, over de uitwassen van de Sixties) en Mason & Dixon (1997, over... ja over wat eigenlijk?).

Thomas Pynchon is in 1990 of 1991 gehuwd met zijn agente, Melanie Jackson. Hij heeft een zoon, en woont in Manhattan. Melanie Jackson is de kleindochter van Robert Jackson, de hoofdaanklager tijdens de processen van Nürnberg.

Dixon (1997) en naar verluidt valt het ding uit elkaar in drie, weliswaar door elkaar geweven, boeken. Pynchon caramboleert in deze jigsaw puzzle opnieuw met zijn favoriete thema's: orde versus chaos, lotsbestemming versus vrijheid, paranoia versus nihilisme....

Korte verhalen
The Small Rain, 1959
Mortality And Mercy In Vienna, 1959
Low-Lands, 1960
Entropy, 1960
Under The Rose, 1961
The Secret Integration, 1964
Alle verhalen, behalve het tweede, werden verzameld in Slow Learner (1984) met een voorwoord door Pynchon zelf.

Romans
Mason & Dixon, 1997
Against The Day, 2006

Copyright, This article is licensed under the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pynchon.

Zie ook: www.the-ledge.com, www.vheissu.info www.themodernword.com/pynchon

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.