kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Thriller

de thriller (m.), ~s

Een thriller (Eng. to thrill, in vervoering brengen) is een verhaal, film of toneelstuk, bedoeld om bij de lezer of toeschouwer spanning op te roepen.

Psychologische thriller
In een psychologische thriller wordt vooral het psychologische aspect belicht. Waar een thriller in het algemeen een film is met een spannend plot, wordt bij een psychologische thriller een karakterschets van de hoofdpersoon en bijrollen neergezet en gevolgd. De psychologische thriller heeft raakvlakken met genres als mystery, science-fiction en horror.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.