kunstbus

Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Thriller

de thriller (m.), ~s

Een thriller (Eng. to thrill, in vervoering brengen) is een verhaal, film of toneelstuk, bedoeld om bij de lezer of toeschouwer spanning op te roepen.

Psychologische thriller
In een psychologische thriller wordt vooral het psychologische aspect belicht. Waar een thriller in het algemeen een film is met een spannend plot, wordt bij een psychologische thriller een karakterschets van de hoofdpersoon en bijrollen neergezet en gevolgd. De psychologische thriller heeft raakvlakken met genres als mystery, science-fiction en horror.


Pageviews vandaag: 43.