kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tolkien

John Ronald Reuel TolkienJ.R.R. Tolkien, 1916

Engels schrijver, geboren 3 januari 1892 in Bloemfontein, Zuid-Afrika (toen Oranje-vrijstaat), overleden 2 september 1973 te Bournemouth, Engeland.

De vader van JRR Tolkien was bankdirecteur van het lokale bankje en zijn vrouw was Mahbel Suffield.

Ronald Tolkien werd ziek en hij en zijn jongere broertje Hilary gingen in april 1895 toen Tolkien 3 jaar was samen met hun moeder terug naar Engeland. Tolkien knapte weer op, maar ondertussen was zijn vader die pas later zijn familie zou volgen terug naar Engeland, erg ziek geworden in Bloemfontein, en is daar overleden.

Moeder Tolkien en haar zoons keerden niet meer terug naar Zuid-Afrika, maar vestigden zich in 1896 in Sarehole, een dorpje ten zuiden van Birmingham. Het dorpje stond model voor Hobbiton (Hobbitstee). De eerste lessen in talen kreeg J.J.R. Tolkien van zijn moeder. Het bleek al gauw dat hij een talenknobbel had, hoewel hij niet van de franse taal en frankrijk in het algemeen hield.

In 1900 verhuisde het gezin Tolkien, met het oog op de schoolopleiding van de kinderen, naar de buitenwijken van Birmingham. Tolkien ging naar King Edward school en was erg actief met zijn studie, maar ook met andere zaken. Zo zat hij o.a. in het rugbyteam. Op de King Edward School stak Tolkien boven iedereen uit met Latijn en Grieks, nadat zijn moeder hem zelf al Frans en wat Latijn had geleerd. En het was ook in deze tijd dat hij als 'liefhebberij' zijn eigen talen begon te ontwikkelen.

Op zijn twaalfde in 1904 overleed zijn moeder aan suikerziekte. Zijn moeder had zich enkele jaren daarvoor bekeerd tot het Rooms-Katholicisme. Voor Ronald was zijn moeder een groot voorbeeld en dit maakte van hem een actief Katholiek. Zijn voogd was daarbij ook nog eens een pater.

Op zijn 16de woonde er een meisje in hetzelfde huis waar hij en zijn broer woonden, Edith Bratt. De relatie die ontstond werd verboden door zijn voogd, totdat hij 21 jaar was. Zo gebeurde het dat hun onderlinge band hierdoor versterkte en zij in 1913 elkaar weer zouden onmoeten en enkele jaren later in 1916 met elkaar trouwden.

Het is nauwelijks verwonderlijk dat Tolkien, met zijn belangstelling voor talen, in 1908 in Oxford Engelse taal- en letterkunde ging studeren. Daarbij bekwaamde hij zich vooral in het Angelsaksisch, Middenengels en het Oud-ijslands. (De in deze talen geschreven boeken waren Beowulf en de Oudste Edda, en hadden een grote invloed op zijn eigen verhalen)

Daarna kwam de eerste wereldoorlog, die Tolkien van zeer dichtbij heeft meegemaakt. Hij diende in de loopgraven. Al gauw kreeg hij loopgravenkoorts en keerde nimmer terug naar het slagveld. Terwijl hij herstelde, begon hij in 1917 'Het Boek van de Verloren Verhalen' te schrijven, dat uiteindelijk De Silmarillion zou worden. Dit is een pittig boek waarin Tolkien beschrijft hoe Midden-Aarde werd gevormd. Velen noemen het de bijbel voor Tolkienfans.

In 1917 werd de eerste zoon John geboren.

Na de Wapenstilstand in november 1918 keerde Tolkien met zijn gezin terug naar Oxford. Daar werkte hij vanaf 1919 twee jaar aan de Oxford English Dictionary.

In 1920 wordt zijn tweede zoon Michael geboren.

In 1921 begon hij te doceren in de Engelse taal aan de Universiteit van Leeds.

In 1924 wordt zijn derde zoon Christopher geboren.

In 1925 keerde Tolkien in Oxford terug als professor in het Angelsaksisch, wat hij bleef tot aan zijn pensioen in 1959 om hierna met zijn vrouw oud te worden in Bournemouth in Zuid-Engeland.

Tolkien stichtte een clubje, de 'Inklings', een verzameling van gelijkgezinden, samen praatten ze over (en in) nieuwe talen en schreven als ze konden.

1925 - publicatie vertaling 'Sir Gawain and the Green Knight'.

In 1926 ontmoet Tolkien zijn verdere vriend voor het leven, de schrijver C.S. Lewis.

In 1929 wordt zijn dochter Priscilla geboren.

Rond 1933 begint Tolkien met het vertellen van verhalen aan zijn kinderen over het wezentje Bilbo. En toen.. tijdens het verbeteren van een examen merkt hij op dat één van zijn studenten toevallig een lege pagina heeft toegevoegd bij zijn antwoorden. Wat hem dreef zal niemand weten, want opeens schrijft hij zonder duidelijke reden de eerste zin van 'De Hobbit' op : In a hole in the ground there lived a Hobbit. Hieruit ontwikkelde zich een verhaal en aangemoedigd door onder andere de schrijver C.S. Lewis ontstond 'The Hobbit'.

Zijn essay Beo wulf: The Monsters and the Critics uit 1936 veroorzaakte een enorme verandering in de wijze waarop naar Beowulf, een vroeg-middeleeuwse vertelling uit Scandinavië, werd gekeken. Daarvóór waren taalkundigen uitsluitend geïnteresseerd in de taalkundige veranderingen, met name de verschuiving van de medeklinkers in de Germaanse talen. Het verhaal, zo betoogde Tolkien echter, is ook een literair monument voor de denkwereld van de vroege middeleeuwer.

1937 - publicatie 'The Hobbit' (De hobbit).

Zijn uitgever wilde dat hij een vervolg 'The Hobbit' zou schrijven. In de eerste plaats wilde Tolkien dit niet, omdat dat hem, het voor hem veel belangrijkere project, afleidde: zijn mythologie en de elfentalen.Tenslotte bezweek hij en begon aan In de Ban van de Ring. Dit verhaal werd langer en langer, en volgens Tolkien, niet meer een vervolg op De Hobbit, maar op De Silmarillion.

Tolkien is bij het schrijven van zijn meesterwerk waarschijnlijk geïnspireerd door middeleeuwse treurdichten als The wanderer en The Seafarer, maar vooral door Beowulf, waarin held Beowulf het opneemt tegen monsters en een draak.

1938 - Leaf by Niggle, gepubliceerd in 1948.

1939 - Sprookjes.

1949 - 'Farmer Giles of Ham'

The lord of the rings (In de Ban van de Ring)
1954 - The lord of the rings 1 (In de ban van de ring 1) 'The fellowship of the ring' (De reisgenoten).
1954 - The lord of the rings 2 (In de ban van de ring 2) 'The two towers' (De twee torens).
1955 - The lord of the rings 3 (In de ban van de ring 3) 'The return of the king' ('De terugkeer van de koning).

Na deze trilogie ging hij weer sleutelen aan zijn oude mythes die in de jaren '30 het laatst waren herzien en eigenlijk de oude geschiedenis zijn voor de hobbit en In de ban van de ring. Hiermee bleef hij bezig tot zijn dood in 1973.

Inmiddels is de trilogie klassiek en deel van het Britse literaire erfgoed. Het werd zelfs tot 'Boek van de Eeuw' gekroond en werd wereldwijd door tientallen miljoenen lezers verslonden. Daar kwam in de jaren zestig nog de cultstatus bij toen de hippiebeweging Tolkiens fantasiewereld omarmde, overigens tot afkeuring van de auteur zelf.

1962 - 'The Adventure of Tom Bombadil'.

In de Ban van de Ring was zo succesvol dat Tolkiens privé-leven eronder begon te lijden. Omwille van de zwakke gezondheid van zijn vrouw verhuisden de Tolkiens in 1968 naar Bournemouth, waar ze probeerden zoveel mogelijk uit de belangstelling te blijven.

Zijn vrouw stierf in 1971, waarna hij naar Oxford terugkeerde. Een jaar later onderscheidde Queen Elisabeth hem als Commander of the Order of the British Empire.

John Ronald Reul Tolkienstierf op 81-jarige leeftijd op 2 september 1973

In 1977 werd 'De silmarillion'(The Silmarillion) posthuum door zijn zoon Christopher werd uitgegeven.

Later kwamen er nog andere delen uit van de onuitgegeven collectie materiaal. Waaronder de 'History of Middle-Earth', deze 12-delige serie behandelde de verschillende perioden van schrijven van Tolkien als een soort literatuurstudie.

1982 - 'Meneer Blijleven' (Mr. Bliss).

In 2001 werd de tweede poging tot verfilming van 'The Lord of the Rings' gelanceerd. De eerdere poging in 1978 door Ralph Bak shi was een mengeling van levende acteurs en animaties die volgens menigeen volkomen was mislukt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 40.