kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tolstoj

Russisch schrijver, geboren 9.9.1828 - overleden 20.11.1910.

Leven
Tolstoi, die uit een oud adelgeslacht stamde, vroeg wees werd en bij een tante opgroeide, leidde in het begin een rusteloos bestaan. Na een weinig succesvolle talen- en rechtenstudie trad hij in militaire dienst en nam hij deel aan de Krimoorlog (1853-1856). Daarna bezocht hij talrijke grote steden in West-Europa. In 1862 keerde hij, na zijn huwelijk, naar het ouderlijke landgoed terug, waar hij zich vervolgens voor de opheffing van de lijfeigenschap van zijn eigen boeren inzette.

Tolstoi was in zijn laatste levensjaren vervuld van het ideaal van een onbedorven, natuurlijk leven en zette zich in voor een ondogmatische religie. Toch bleek hij persoonlijk niet in staat om dit ideaal te verwezenlijken; in het nauw gebracht door de kleingeestige huiselijke atmosfeer vluchtte hij en stierf kort daarop aan een longontsteking.

Werk
Het literaire werk van Tolstoi wordt gekenmerkt door het realistisch schetsen van tegenstrijdigheden in de maatschappij en ook door de psychologische analyse van het verhelderde onderbewustzijn van het individu. Zijn kritiek op de moderne civilisatie, die Tolstoi verbindt met de Franse rationalist Jean Jacques Rousseau, treedt daarbij net zo op de voorgrond als zijn zoektocht naar een religieuze en morele waarheid.

Het belangrijkste werk van Tolstoi Oorlog en vrede (1885), dat door Thomas Mann als de beste historische roman uit de wereldliteratuur wordt bestempeld, behandelt de oorlog van Rusland tegen Napoleon (1805/12) en schetst een omvangrijk beeld van de Russische maatschappij.

Ander werk:
Anna Karenina (1875/77)
De duisternis (1886)
De dood van Iwan Iljitsch (1886)
De stuiversonate (1890)
De duivel (1889)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 33.