kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Dit artikel is 17-04-2009 voor het laatst bewerkt.

tussenwerpsel

1. Woord dat dient om gevoelens te uiten; tja, hoera ...
2. Woord dat dient om de aandacht te trekken; hé, hallo ...

3. Een tussenwerpsel (of: interjectie) is een uitroepend of klanknabootsend woord (of een combinatie van woorden) dat buiten het zinsverband staat en vaak op zichzelf voorkomt. Voorbeelden:
. Jakkes, wat is dat vies!
. Foei, dat mag je niet meer doen!
. Dat mag je niet meer doen, hoor!

4. Woord, uitroep, frase of soms een zin die een expressie van emotie is. Vloeken en uitroepen als "gossie" (een bastaardvloek), "aha", "warempel" zijn veelal tussenwerpsels.

Een groet als "goedemorgen" kan veelal als een tussenwerpsel gezien worden, omdat deze doorgaans meer als gevolg van een gewoonte wordt geuit dan als een serieuze wens.

Het woord is een leenvertaling van het Latijnse interiectio (inter betekent "tussen" of "tijdens" en iacere "gooien" of "werpen").

Bronnen:
. taaladvies.net/taal/advies/term/91/tussenwerpsel/
. nl.wikipedia.org/wiki/Tussenwerpsel


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 22.