kunstbus
Dit artikel is 17-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

tussenwerpsel

1. Woord dat dient om gevoelens te uiten; tja, hoera ...
2. Woord dat dient om de aandacht te trekken; hé, hallo ...

3. Een tussenwerpsel (of: interjectie) is een uitroepend of klanknabootsend woord (of een combinatie van woorden) dat buiten het zinsverband staat en vaak op zichzelf voorkomt. Voorbeelden:
. Jakkes, wat is dat vies!
. Foei, dat mag je niet meer doen!
. Dat mag je niet meer doen, hoor!

4. Woord, uitroep, frase of soms een zin die een expressie van emotie is. Vloeken en uitroepen als "gossie" (een bastaardvloek), "aha", "warempel" zijn veelal tussenwerpsels.

Een groet als "goedemorgen" kan veelal als een tussenwerpsel gezien worden, omdat deze doorgaans meer als gevolg van een gewoonte wordt geuit dan als een serieuze wens.

Het woord is een leenvertaling van het Latijnse interiectio (inter betekent "tussen" of "tijdens" en iacere "gooien" of "werpen").

Bronnen:
. taaladvies.net/taal/advies/term/91/tussenwerpsel/
. nl.wikipedia.org/wiki/Tussenwerpsel


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.