kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ulysses

Ulysses van James Joyce wordt regelmatig de meest invloedrijke roman van de twintigste eeuw genoemd. Over het algemeen wordt Ulysses, samen met het, eveneens in 1922 verschenen, gedicht "The Waste Land" van T.S. Eliot gezien als de belangrijkste exponent van de modernistische literatuur.
Door zijn vaak heikele en confronterende thematiek was Ulysses lange tijd het onderwerp van controversie, met name het feit dat Joyce herhaaldelijk expliciet aan seks refereert werd hem niet in dank afgenomen. Dit resulteerde dan ook in een langdurig verbod op het boek in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek.
Beweerd wordt dat Ulysses, na de Bijbel en de Odyssee van Homeros, het meest bestudeerde boek is in de literatuurwetenschap. Nog steeds zijn wetenschappers verdeeld over de vraag of Ulysses een misplaatst stuk ego-tripperij of een absoluut meesterwerk is. Vast staat in ieder geval dat eenieder die het boek leest hoe dan ook Joyce's genialiteit en linguïstische virtuositeit moet erkennen.

Periode
Ulysses is geschreven in de periode tussen 1914 en 1922 en vertelt het verhaal van Leopold Bloom op wat anders een gewone dag zou zijn geweest, 16 juni 1904. Ulysses is gedeeltelijk een vervolg op Joyce's (semi-)autobiografische roman A Portrait of the Artist as a Young Man, daar de eerste drie hoofdstukken in het bijzonder gaan over Stephen Dedalus, Joyce's literaire alter ego en hoofdpersoon van A Portrait of the Artist as a Young Man. De titel van het boek is een verbasterde vorm van de Latijnse naam van Odysseus, Ulixes, de held van Homerus' Odyssee, de hoofdstukken van het boek zijn namelijk geschoeid op hoofdstukken uit de Odyssee, hoewel het hoofdstuk "Wandering Rocks" refereert aan de mythe van "Jason en de Argonauten", ook wel bekend als "Het Gulden Vlies".

Bloomsday
Door de fans van James Joyce wordt 16 juni wereldwijd gevierd als Bloomsday. Op deze dag wordt "Ulysses" herdacht door activiteiten zoals academische symposia, toneelspel (waaronder allerlei vormen van straattheater), lezingen uit Ulysses en het nuttigen van een klassiek ontbijt dat genomen wordt met Guinness of het lunchen met boterhammen met gorgonzola.

Symboliek en Stijl
Ulysses is een lijvig boek, de meeste edities tellen tussen de 800 en 1000 bladzijden. Op het eerste gezicht lijkt het verhaal nogal ongestructureerd, chaotisch en erg verwarrend. In feite is Ulysses goed gestructureerd - Joyce is er op ingenieuze wijze in geslaagd de structuur onzichtbaar te maken tenzij men er specifiek naar op zoek gaat. Enige tijd nadat het boek was gepubliceerd heeft Joyce twee schema's uitgegeven die alle links leggen met de Odyssee, en ook veel interne structuur uitleggen. Ook bracht Joyce's onofficiële secretaris, Stuart Gilbert, een (door Joyce goedgekeurd) boek uit dat een dezer schema's bevatte en aan de hand daarvan de lezer een handreiking biedt ter begrip van Ulysses. Tot grote verwarring van eenieder verschillen de twee schemas op bepaalde plekken, ook blijkt dat het boek zichzelf soms tegenspreekt. De consensus is tegenwoordig dat een combinatie van beide schema's een correct overzicht biedt. Los hiervan vond de eerste uitgave van het boek in Frankrijk plaats en was het deels door niet-Engelstaligen geredigeerd, zoals bleek toen niet zo lang geleden het originele manuscript opnieuw werd bekeken en talloze raadselachtige grapjes etc. gewoon op lees- en transcriptiefouten bleken te berusten, en omgekeerd idem dito: veel van de door Joyce bedoelde woordgrapjes werden abusievelijk aangezien voor fouten en derhalve door de redacteurs "verbeterd".

Joyce herschept zijn persoonlijk relaas in een nieuwe wereld van mythen en symbolen, op de omzwervingen van Odysseus gebaseerd, met de Odyssee als grondplan. De omzwervingen van zijn helden nemen niet meer dan achttien uur in beslag. In totaal achttien hoofdstukken doen kond hiervan. Aanvankelijk wilde Joyce dat alle hoofdstukken ook de Homerische titels hadden, later echter besloot hij de hoofdstukken titelloos te laten in de drukversie van zijn boek.

Vrijwel alle episodes in het boek vinden hun blauwdruk in een der avonturen van Odysseus. "Ulysses" is een universeel boek: het geschapen beeld kan op meerdere niveaus worden geïnterpreteerd. Joyce trachtte met Ulysses het lichaam te recreëren, dit deed hij door ieder hoofdstuk een orgaan of andersoortig lichaamsdeel als uitgangspunt te laten nemen, los van het feit dat vrijwel ieder hoofdstuk een eigen kleur en kunst heeft.

Joyce hanteert de Stream of consciousness- ofwel interior monologue-techniek, een schrijfstijl die aspireert de gedachten van de personages op natuurgetrouwe wijze weer te geven. Dit resulteert in Ulysses en meer nog in Joyce's laatste werk, "Finnegans Wake", in een soms moeilijk te begrijpen stroom van woorden. In Ulysses zijn met name hoofdstuk drie, Proteus, en het laatste hoofdstuk, Penelope, hiervan getuigend: Penelope bestaat bijvoorbeeld uit slechts acht zinnen die al met al zo'n dertig tot veertig pagina's beslaan. Deze zinnen vormen een gedachtenstroom van Molly, Bloom's vrouw. In haar gedachten passeren onder meer vreemdgaan en seks de revue en dit is dan ook een van de hoofdstukken waaraan moralisten de meeste aanstoot namen.

Structuur en Korte Inhoud
De Engelse titels van de hoofdstukken:
. Telemachus
. Nestor
. Proteus
. Calypso
. Lotus-Eaters
. Hades
. Aeolus
. Lestrygonians
. Scylla and Charybdis
. The Wandering Rocks
. Sirens
. Cyclops
. Nausicaa
. Oxen of the Sun
. Circe
. Eumaeus
. Ithaca
. Penelope

De eerste drie hoofdstukken introduceren Stephen Dedalus, de hoofdpersoon van Joyce's eerdere roman A Portrait of the Artist as a Young Man. We vinden hem om acht uur 's ochtends in de toren waar hij woont samen met Buck Mulligan en een Engelsman, Haines. In het eerste hoofdstuk zien we de heren ontbijt nuttigen, waarna Dedalus naar zijn werk gaat. In de tweede episode zien we hem zijn werk uitoefenen, lesgeven, en na zijn les gaat hij zijn salaris halen bij de hoofdmeester. Het derde hoofdstuk toont hem terwijl hij langs het strand wandelt en allerlei complexe onderwerpen in gedachten langskomen, zoals verscheidene theorieën van Aristoteles. Ook toont hij een gewoon mens te zijn: hij laat zich het zicht van passerende jongedames welgevallen en peutert uitgebreid in zijn neus.

In het tweede gedeelte verschijnt de andere hoofdpersoon, Leopold Bloom ten tonele. Het is weer acht uur in de morgen op dezelfde dag en de lezer ziet Bloom terwijl hij een ontbijt klaarmaakt voor zijn vrouw, de wellustige zangeres Marion (Molly) Bloom-Tweedy. Hierna zien we hem boodschappen doen, een begrafenis bezoeken, zijn werk als advertentieman uitoefenen, lunchen, et cetera.

In de laatste drie hoofdstukken voert Joyce in de thuiskomst tegenvoeters op van Eumaeus, Ithaca en Penelope als Stephen Dedalus en Leopold Bloom elkaar aan het eind van de dag uiteindelijk met elkaar in gesprek raken, nadat Bloom Dedalus is gevolgd naar de rosse buurt van Dublin. Dedalus raakt beschonken en in deze toestand vindt hij zichzelf in een penibele situatie met twee Britse soldaten. Bloom ontzet hem en samen zetten ze hun tocht voort. Eerst brengen ze even door in een café voor de wagenmenners van de toenmalige taxi's. Hierna nodigt Bloom Dedalus bij hem thuis uit, waar ze slechts na veel moeite binnenkomen, daar de heer des huizes zijn sleutel vergeten blijkt te zijn. Het wordt laat en Stephen stapt op, na Bloom's uitnodiging te blijven logeren te hebben afgeslagen. Leopold Bloom blijft alleen achter en gaat naar bed. In het laatste hoofdstuk verlegt Joyce de focus naar Molly, Bloom's vrouw, en het boek wordt uitgeluid met haar memorabele innerlijke monoloog.

De eerste zin van Ulysses:
Stately, plump Buck Mulligan came from the
stairhead, bearing a bowl of lather on which a
mirror and a razor lay crossed.


Nederlandse vertaling:
Statig kwam de dikke Buck Mulligan uit het trapgat.
Hij droeg een kom zeepschuim waarop een spiegel
en een scheermes gekruist lagen.

(Vert. [[Paul Claes]] & Mon Nys; De Bezige Bij, 1994)

Penelope
Het laatste hoofdstuk van Ulysses bestaat uit acht enorme zinnen (elk bladzijden lang, zonder interpunctie), geschreven vanuit het gezichtspunt van Leopold Bloom's vrouw Molly (in dit hoofdstuk in de capaciteit van Odysseus' echtgenote Penelope). Zij filosofeert voor zichzelf o.a. over seks, vreemdgaan, haar verleden en haar huwelijk. Kate Bush gebruikte delen van de laatste zin als tekst voor haar lied The Sensual World.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ulysses_%28boek%29.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.