kunstbus
Dit artikel is 01 11 2016 12:56 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Victor HugoVictor Hugo gefotografeerd door Charles Hugo

Frans dichter, essayist, toneel- en romanschrijver, leider van de Franse romantiek, geboren 28 februari 1802 Besançon - overleden 22 mei 1885 Parijs.

Victor Marie Hugo was niet alleen één van de grootste schrijvers van de negentiende eeuw, de schepper van duizenden gedichten, vele toneelstukken en beroemde romans. Hij was ook een man met uitgesproken opvattingen over politieke en sociale misstanden. Zijn leven lang streed hij tegen de doodstraf en pleitte hij voor verheffing van het volk, door middel van verplicht gratis onderwijs.

Biografie
De vader van Victor Hugo, een officier in het leger van Napoleon, zag een grote carrière voor zijn zoon in het verschiet liggen en stuurde hem naar Parijs om daar aan de École polytéchnique te studeren. Dat hij wilde schrijven, stond voor hugo echter al snel vast: 'Ik wil Chateaubriand zijn of niets,' zei hij op zijn veertiende.

Victor Hugo wint in 1817 een prijs voor een gedicht bij de Franse Academie.

Op twintigjarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste dichtbundel Odes et poésies diverses (1822).

In 1827 publiceerde hij het toneelstuk Cromwell. Het voorwoord bij dit stuk is een soort beginselverklaring, waarin een oproep wordt gedaan om toneeltaal meer vrij te laten. hugo werd de voorman van een nieuwe beweging van romantici.

In 1830 leidde de opvoering van zijn stuk Hernani tot een maandenlange twist tussen traditionalisten en romantici.

1831 - Notre-Dame de Paris (De klokkenluider van de Notre Dame):
De klokkenluider van de Notre Dame vertelt het verhaal van de verschoppeling Quasimodo en zijn liefde voor de mooie zigeunerin Esmeralda. Quasimodo (zijn naam dankt hij aan de benaming voor de eerste zondag na Pasen toen hij, te vondeling gelegd, opgenomen werd door de priester Frollo) is mank, eenogig, doof en gebocheld. Nooit heeft hij kennis genomen van de wereld buiten de Notre Dame, de kathedraal waarvan hij de klokken luidt, de kerk waarmee hij een innige band heeft.
De enige mens aan wie hij zich gehecht heeft, is Frollo. Deze blijkt echter niet de weldoener die Quasimodo in hem heeft gezien. De klokkenluider van de Notre Dame is een zeer breed opgezette historische roman, gesitueerd in Parijs in 1482. Behalve de verhaallijnen over de liefde van Quasimodo voor Esmeralda, de relatie tussen het meisje en kapitein Phoebus en de duistere intriges van de priester Frollo, biedt het boek ook een kleurrijk beeld van het Parijse leven. Daarnaast is er de voor victor hugo zo kenmerkende sociale bewogenheid die ook blijkt uit Les misérables.

Een allesbepalende gebeurtenis in het leven van Hugo is de dood van zijn dochter Léopoldine geweest. In 1843 kwam zij, samen met haar man, om tijdens een zeiltocht op de Seine. Het verlies van zijn dochter viel Hugo zeer zwaar, temeer omdat hij het niet gehaald had om op tijd op haar begrafenis te zijn. Toen het ongeluk gebeurde was Hugo zelf op reis met zijn maîtresse, en hij vernam het tragische nieuws te laat. Nog lange tijd werd hij geplaagd door schuldgevoel en jarenlang weigerde hij te publiceren. Het duurde drie jaar eer hij het aandurfde haar graf te bezoeken, een ervaring die hij neerschreef in het gedicht Demain dès l'aube, dat opgenomen is in de syllabus Contemplations (1856). In deze bundel beschrijft hij de geestelijke ontwikkeling van de voorgaande vijfentwintig jaren van zijn leven. de dood van Leópoldine vormt de geestelijke dood van de dichter. Het werk is gescheiden in twee delen, die, veelbetekenend, Autrefois en Aujourd'hui getiteld zijn.

In 1851 riep victor hugo op tot verzet tegen Louis Bonaparte toen deze via een staatsgreep zijn macht nog verder versterkte. Maar het verzet kwam niet van de grond en Hugo vluchtte naar Brussel, later naar Jersey en Guernsey. Op Guernsey schreef hij in 1866 Travailleurs de la mer (Werkers van de zee), een groots epos over het harde leven van de vissers op het eiland.

Een centrale plaats neemt Contemplations (1856) in.

1862 - Les Misérables
In 1845 was Hugo begonnen met het werk aan Les misérables, toen nog 'Les misères' geheten. pas in 1860, toen hij al geruime tijd als balling op het Kanaaleiland Guernsey woonde, pakte hij de draad weer op. Toen het boek op 30 maart 1862 in Brussel verscheen, omvatte het vijf delen: Fantine, Cosette, Marius, L'Idylle Rue Plumet et l'Epopée Rue St. denis en Jean Valjean. Het bewogen leven van Jean Valjean vormt de rode draad in de roman. Door de honger gedreven, steelt hij als kind een brood en wordt veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Wanneer hij vrijkomt, is hij door het paspoort dat misdadigers bij zich moeten dragen, voor het leven getekend. De romantiek van het verhaal, de felheid van de aanklacht tegen armoede en het uit het boek zo sterk sprekende geloof in de goedheid van de mens maken dat Les misérables in onze tijd nog steeds indruk maakt.

In 1866 verscheen de sociale roman Les travail-leurs de la mer.

In 1870, na de val van Napoleon, keerde hij uit zijn ballingschap terug naar Frankrijk waar hij als volksheld werd ingehaald. Hij nam plaats in de Nationale Vergadering, maar raakte al vrij snel teleurgesteld in de nieuwe regering en trok zich terug uit de actieve politiek.

Zijn populariteit bleek opnieuw op zijn tachtigste verjaardag. Een groot defilé trok voorbij aan zijn huis, gelegen aan een tot Avenue Victor Hugo omgedoopte Parijse laan.

Toen Hugo 22 mei 1885 stierf, kreeg hij een grootste staatsbegrafenis en werd hij bijgezet in het Pantheón. Twee miljoen Fransen bewezen de laatste eer aan een 'vader van de negentiende eeuw' en een 'reus onder de schrijvers'.

Hugo was als beeldend kunstenaar autodidact. Hij begon met karikaturen. Een reis inspireerde hem tot landschap- en architectuurtekeningen. Als motief gebruikte hij graag middeleeuwse bouwwerken die hij van spookachtig leven voorzag, zoals De Muizentoren bij Bingen (1840, Parijs, Maison de Victor Hugo). Tijdens zijn ballingschap (tot 1870) hield hij zich lang met spiritisme bezig en versterkte hij het demonische karakter van zijn tekeningen nog met dramatische zwart-witcontrasten en zigzaglijnen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.